In Nieuwsbrieven

VIERENVEERTIGSTE NIEUWSBRIEF VAN ORGELKRING DRUIVENSTREEK

Overijse, 25 februari 2015

Beste lezer,

Zoals steeds in onze “nieuwe-jaarsbrief” vragen we u om de werking van Orgelkring Druivenstreek met uw lidmaatschap te steunen. En natuurlijk is er ook heel wat orgelnieuws.
Maar eerst willen we u uitnodigen op komende concerten:

Zaterdag 14 maart 2015 om 20.00u.

Orgelconcert in de Sint-Niklaaskerk te Ottenburg

Johan Huvenne, Annelynn Ballieu, Michel Goossens, orgel
Dina Verheyden, sopraan en Richard de Waardt, accordeon

Lang verwacht, maar nu is het zover. Het orgel van Ottenburg speelt. Het is een kleurrijk instrument geworden en met vernieuwd portaal en nieuwe vloerverwarming ligt ook de kerk er zeer uitnodigend bij. Van afmeting en bouwstijl is het orgel verwant aan bijvoorbeeld Tombeek: een klein eenklaviersorgel met barokke dispositie en enkele registers die “gedeeld” zijn in bas en diskant. Met zulke registers kan je spelen alsof er twee klavieren zijn: een zachte begeleiding bij een uitkomende solostem. Het programma zal deze typische mogelijkheden zeker exploreren. Daarnaast krijgt het orgel het feestelijk gezelschap van sopraan Dina Verheyden en accordeonist Richard de Waardt. En hoe kunnen we beter de functie van het orgel als begeleidingsinstrument onderstrepen dan met een hartig stukje samenzang? Als kers op de taart nodigt de Kerkraad ons uit op de receptie. Hartelijk welkom op dit bijzondere orgelfeest!

Zaterdag 18 april 2015 om 16.00u.

Orgelconcert in de Sint-Jan Evangelistkerk te Tervuren

Anna Rusakova speelt werk van Bach, Rusakova, Sweelinck en Weckmann
Anna Rusakova doet haar eerste masterjaar aan het Luca (Lemmenstinstituut). Naast het barokke deel van haar examenrepertoire speelt ze ook enkele fuga’s van eigen hand. Naar kinderen en jongeren toe, werd het tijdstip vervroegd: 16.00u.
En zoals bij al onze concerten: toegang gratis!

Zaterdag 4 juli 2015 om 20.00u.

Orgelconcert in de Sint-Bernarduskerk te Tombeek (Overijse)

Annelynn Ballieu, Michel Goossens en Anna Rusakova, orgel
In 2005 werd het Smetsorgel door Jos Moors gerestaureerd. Onze concerten zijn veruit de enige gelegenheden waarbij dit mooie en karaktervolle instrument in volle glorie te horen is. Het zou ons zeer plezieren mochten we deze orgelgenoegens met velen kunnen delen. Het loont echt de moeite om eens af te zakken naar die zuiderse uithoek van Overijse. Met een gezellig achterafje in de avondzon is het dan helemaal vakantie. Warm aanbevolen!

MEER CONCERTEN IN 2015

Volgende concerten worden in de volgende nieuwsbrief uitgebreider aangekondigd maar kunnen nu al genoteerd worden:

Op zaterdag 12 september om 20.00u. zijn we nog eens in Overijse-Sint-Martinus.
Philippe Beullens, Michel Goossens en Wouter Verheyden zullen spelen.
Op zaterdag 7 november om 20.00u. houden we ons jaarlijks herfstconcert in de Kapel van Zavelenborre. Met Michel Goossens en Wouter Verheyden aan het orgel en Soetkin Pirquin aan de piano.

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP

Uw daadwerkelijk lidmaatschap verschaft ons een financiële basis voor onze werking én maakt ons tot vereniging.
Sinds onze oprichting zijn de tarieven quasi dezelfde: 8 EUR voor gewoon, 13 EUR voor steunend lidmaatschap. Erelid vanaf 25 EUR.
Het jaarlijks lidgeld kan gestort worden, al dan niet met bijgevoegd overschrijvingsformulier, op rekeningnummer BE07 7341 5633 0966.
Dank!

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

Onze statutaire algemene vergadering ging door op 12 februari 2015 om 20.30u. op het zeteladres waar we ook elke tweede donderdag van de pare maanden de werkvergaderingen houden.

Samenstelling raad van bestuur :
Christian Bassem, Marc Clemeur, Roland De Wolf (penningmeester, afgevaardigde cultuurraad), Michel Goossens (voorzitter, secretaris).
Raadgevers: Annelynn Ballieu, Peter De Waele, Rob De Waele, Wouter Verheyden.

Verslag van het voorbije werkjaar

Concerten:
– Zondag 16 februari om 16.00u, Kapel Zavelenborre: Anna Rusakova
– Zaterdag 15 maart om 20.00u, Sint-Martinus Overijse: Philippe Beullens, Stijn Hanssens, Anna Rusakova. Maarten Vandenbemden, gitaar
– Zaterdag 28 juni om 20.30u, Maria-Magdalena Eizer: Annelynn Ballieu, Michel Goossens. Maarten Vandenbemden, gitaar
– Zaterdag 13 september om 20.00u, Tervuren: Annelynn Ballieu, Michel Goossens, Anna Rusakova. (Programma was geselecteerd uit Bachs Clavierübung Dritter Teil).
– Zaterdag 8 november om 20.00u, Kapel Zavelenborre: Michel Goossens, Wouter verheyden. Soetkin Pirquin, piano.

De belangstelling voor onze activiteiten is zeker aanmoedigend. We proberen zoveel als mogelijk de programma’s op voorhand aan te kondigen en oog te hebben voor afwisseling en toegankelijkheid.

Orgels:

We waren werkzaam in Huldenberg en in Zavelenborre.
We volgden de stand van zaken in Neerijse en liggen aan de basis van de geplande uitbreiding. Ook in de toekomst blijven we de kerkraad in deze steunen.

Financieel verslag
De penningmeester legt een positieve balans voor. Deze is voor alle leden ter inzage beschikbaar op eenvoudige vraag. Inkomsten komen voornamelijk uit lidgelden, de verhuur van het Verschuerenorgel in Sint-Agatha-Rode, de vrije bijdragen bij concerten.
Met deze inkomsten en dankzij het feit dat al onze medewerkers en musici pro deo werken – waardoor de uitgaven beperkt blijven – bouwen we aan een spaarpot die we creatief aanwenden ten voordele van het orgelpatrimonium.

HET ORGEL VAN NEERIJSE

Na de verbeteringen aan de tractuur van het positief (zie vorige nieuwsbrieven) is nu ook de windvoorziening verbeterd. De blaasbalg werd opengemaakt en aan de lekkage werd verholpen. Ook de aansluiting van het windkanaal naar het positief werd verbeterd waardoor de klank aan stabiliteit gewonnen heeft. De aangekondigde uitbreiding met vrij pedaal zit eraan te komen. Orgelbouwer Jos Moors stelt voor om, naast de twee voorziene registers Sousbasse 16 en Flûte 8 meteen plaats te voorzien voor een bombarde 16. De meerkost daarvan wil hij zelf dragen. Wij van onze kant bekijken hoe we kunnen bijdragen voor het bijhorende pijpwerk.
We houden u op de hoogte.

ORGELS EN VAKANTIE

In de zomervakantie zullen we verderwerken aan het orgel van Huldenberg.
Vooral het pedaal (het klavier zelf) gaat in eerste instantie de nodige aandacht krijgen.

Voor het orgel van Zavelenborre hebben we de ontbrekende pijpen van het hoboregister laten bijmaken. Tijdens de krokusvakantie konden we ze bij de pijpenmaker in Nederland afhalen.
Het register spelend krijgen wordt ook werk voor de zomervakantie. We maken van de gelegenheid gebruik om de winddruk (en dus ook de intonatie) voor alle zes registers op deze windlade te herzien.
Meteen proberen we ook de bediening van de zwelkast waarin deze registers staan opgesteld, in orde te krijgen.

In Sint-Martinus Overijse willen we komaf maken met enkele hardnekkige problemen van transmissie (en dus van intonatie) aan de baskant. Het transmissiesysteem bevindt zich onder de pijpstokken en dus moeten een heel deel pijpen en loden conducten worden gedemonteerd. Een hele klus, maar onze hoop is dat we het (zoals aan de diskant) helemaal in orde krijgen. We maken er werk van.
KORT GENOTEEERD

Op paasmaandag, 6 april, gaan de orgelklassen van de academies Apko (Overijse-Tervuren-Hoeilaart) en Vonk (Oud-Heverlee) op uitstap.
Het hoeft niet altijd ver te zijn. Met de beide orgels van de dominicanenkerk (het recent gerestaureerde Van Beverorgel en het Thomasorgel) en de orgels van de Zavelkerk (het Westenfelderorgel en het nieuwgebouwde instrument van R. Jacques) zullen we voldoende onder handen en in de oren hebben voor een rijkgevuld dagje Brussel.

Orgelkring Vilvoorde organiseert:
– op zaterdag 28 maart om 20.00u.: Passieconcert in de kapel van het Gasthuis
met koor Cantima o.l.v. Michel Grillet en organisten Peter De Waele en Michel Goossens.
– op zaterdag 20 juni om 20.00u bespelen Peter en Michel het Davidtorgel van de Sint-Antoniuskerk te Houtem (Vilvoorde).

Het positieforgeltje van de Sint-Antoniuskerk te Loonbeek doet het intussen al 17 jaar uitstekend. We bekijken ons aandeel daarin met enige trots: bouwer Johan Deblieck leverde recent nog een instrument voor de nieuwe concertzaal van Radio France te Parijs.

In Oud-Heverlee is het examen orgel van academie Vonk op vrijdag 22 mei 2015 vanaf 15.00u. in de franciscanenkerk van Vaalbeek (La Foresta).
Bij Apko (Overijse-Tervuren-Hoeilaart) is het eindexamen op dinsdag 26 mei om 18.00u. Het klasexamen daar is gepland op zaterdag 6 juni om 14.00u. Telkens in de Kapel van Zavelenborre, Frans Vebeekstraat 158b te Overijse.
Van harte welkom!

TOT SLOT

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen na de zomervakantie. Krijgt u hem liever per e-mail of per post? Laat het ons weten. Dank om hem door te sturen aan mogelijke geïnteresseerden.

Vragen of reacties, helpende handen … contacteer ons gerust.

Orgelminnende groet,

Orgelkring Druivenstreek vzw
Stokkemstraat 31, 3090 Overijse
Tel: 02 687 77 23

rek. nr. (IBAN) BE07 7341 5633 0966
e-mail: info@orgelkringdruivenstreek.be
Bekijk ook onze website: www.orgelkringdruivenstreek.be

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search