In Home, Nieuwsbrieven

We zijn al een eindje op weg in 2022. En hier zijn we, met een nieuwe concertagenda waarvan we hopen hem zonder veel hindernissen te kunnen afwerken.

Nu beginnen we waar corona ons in 2020 deed afhaken: in Ottenburg.

Zaterdag 26 maart 2022 om 20.00 u.
Orgelconcert in de Sint-Niklaaskerk te Ottenburg
Kerkstraat 1, 3040 Huldenberg
Michel Goossens, orgel Johan Huvenne, klavecimbel

Opgepast: het concert is verschoven naar een week later dan aangekondigd op het programmablaadje van het novemberconcert in Zavelenborre!

De combinatie orgel en klavecimbel doet het goed in Ottenburg. We hebben daar al enige ervaring mee. De twee enigszins verwante maar tegelijk zeer verschillend klinkende instrumenten zullen mekaar afwisselen in een programma dat zich uiteraard toespitst op de barok: Fischer, Purcell, Rameau, Haydn, Van den Kerckhoven, Van den Gheyn, Pachelbel… naast Bach liggen er al heel wat namen op de pupiter.

Zoals steeds: gratis toegang.

Zaterdag 18 juni 2022 om 20.00 u.
Orgelconcert in de Sint-Janskerk te Tervuren
Kerkstraat 1, 3080 Tervuren
Annelynn Ballieu, Michel Goossens en Johan Huvenne, orgel

Ook hier zal het programma zich richten naar de bouwstijl van het instrument. Bach,  Buxtehude, Krebs, Pachelbel … fantastische muziek te over om het barokorgel (Jos Moors, 2004) recht te doen. Men zegge het voort.

CONCERTAGENDA 2022

Ook de concerten in het najaar zijn geprikt. Tegen die tijd zal het nieuwe orgelfront in Huldenberg een feit zijn. En mogelijk valt er dan in Zavelenborre ook nog iets nieuws te melden. Alles op een rijtje:

Zaterdag 26 maart om 20.00 u.
Sint-Niklaaskerk Ottenburg

Zaterdag 18 juni om 20.00 u.
Sint-Jan Evangelistkerk Tervuren

Zaterdag 24 september om 20.00 u.
Kerk van O.L.Vrouw Huldenberg

Zaterdag 5 november om 20.00 u.,
Kapel van Zavelenborre Overijse

LIDMAATSCHAP 2022

Dank aan wie al een ledenbijdrage stortte na het concert in november of bij de jaarwisseling. Nu corona zijn greep wat schijnt te lossen, nodigen we weer overtuigd uit om het lidgeld te betalen. Vanaf 8 euro bent u lid. U kan met 13 euro ook ‘steunend’ lid worden en vanaf 25 euro bent u erelid!

De ledenbijdragen bieden ons financieel wat armslag. Maar ook meer dan dat. Zonder leden zijn we immers niet wat we willen zijn: een vereniging. Warm aanbevolen dus!

EEN FRONT VOOR HULDENBERG

Zoals gemeld in vorige nieuwsbrief zit het front voor Huldenberg er aan te komen. Uiteindelijk zullen de 19 laagste (grootste) pijpen van een prestant 8 als front voor het hoofdwerk geposteerd worden. Heel wat voorbereidend werk – het front aanpassen, een kleinere windlade maken voor het smaller geworden middenveld en stevige steunen aanbrengen bij de orgelkast in de kerk – is inmiddels gebeurd. Alles is klaar om aan de opbouw ter plaatse te beginnen. 

ORGELS IN SINT-AGATHA-RODE

De  Agathakerk is gerestaureerd. Een ware weelde is het: de sfeervolle ruimte roept de adem op van eeuwen. En er is ook vloerverwarming. Die is goed voor van alles, maar zeker ook voor het orgel als het zal gerestaureerd zijn. Op het doksaal staan al een blaasbalg en de voet van de orgelkas met een deel van de mechaniek. Ook andere reeds gerestaureerde onderdelen liggen op montage te wachten. Toch is het om allerlei redenen niet mogelijk om een datum voor de afwerking voorop te stellen.

Daarom, maar ook in functie van de liturgische muziekpraktijk, werd op initiatief van organist Johan Huvenne een koororgeltje aangekocht. Het telt drie registers, elk gedeeld in bas- en diskant. Twee daarvan (gedekt 8′ en fluit 4′) zijn in hout. Het derde (octaaf 2) is in een gebruikelijke tinlegering en staat deels in het front. Ondanks zijn initiële bestemming als  huisorgel klinkt het mooi en zeer present in de fraaie akoestiek van de kerk. Johan heeft het plan om de intonatie gaandeweg nog wat bij te schaven. En hij wil ook wat doen aan

het aangehangen pedaal van 27 tonen dat thans – zeer eigenaardig – het laagste octaaf repeteert en daardoor weinig bruikbaar is om literatuur te studeren.
Alvast een mooie aanwinst in het vooruitzicht van nog meer!    

ALGEMENE VERGADERING

Op donderdag 10 februari kwam de raad van bestuur (deze keer fysiek) samen voor de jaarlijkse algemene vergadering van onze vzw. Het verslag staat op onze website. Hopelijk kunnen we voortaan met de werkvergaderingen doorgaan op ons gewone ritme (tweede donderdag van de pare maanden).

FACEBOOKPAGINA

‘De Serrist’ was in de Druivenstreek gedurende meer dan 75 jaar een begrip. Maar op 27 januari is de laatste Serrist als rouweditie verschenen. Met alle begrip en met dank voor de vele keren dat we er mochten gebruik van maken, kunnen we alleen maar zeggen: het is mooi geweest! Maar ook wij zullen dus op andere media aangewezen zijn om onze activiteiten kenbaar te maken.

Naast de website www.orgelkringdruivenstreek.be hebben we ook een facebookpagina.

Ook als u de nieuwsbrief doorstuurt naar andere geïnteresseerden, kunnen we meer volk bereiken!  

OOK GENOTEERD

In de Sint-Servaasbasiliek van Grimbergen werd op zaterdag 30 december afscheid genomen van Kamiel D’Hooghe. Kamiel werd 92. De afscheidsdienst was zoals zijn leven: vol orgel en een feest van dankbaarheid met Bach als baken.

Op paasmaandag 28 maart 2016 waren de orgelklassen van Overijse en Oud-Heverlee bij hem te gast op de orgels van de basiliek. Een fijne en beklijvende herinnering!

De orgelklas van Apko groeit en bloeit. Nu klasaudities weer kunnen, zullen de leerlingen onder leiding van hun leraar Philippe Beullens met plezier de registers open zetten. En wie weet het orgelvirus nog wat ruimer verspreiden!

Hartelijk welkom in de Kapel van Zavelenborre op zaterdag 12 maart om 15 u.

Ook Orgelkring Vilvoorde zet zich schrap om de coronastilstand achter zich te laten. Zondag 1 mei om 17.00 u. is er een eerste concert met de twee orgels in de Grote Kerk. Meer info op www.orgelkringvilvoorde.be

Zondag 27 maart is Bierbeek in de ban van het orgel. Annelynn Ballieu laat het Robustelly-orgel van de Sint-Hilariuskerk klinken voor jong en oud, met een workshop voor kinderen om 14.00 u. en een orgelvertelling voor volwassenen om 16.30 u.

Reservatie en inlichtingen: dupont_vanderheyden@pandora.be
Tel. 016 46 31 82

Op 10 december 1822 werd in Luik César Franck geboren. Waar het kan, zullen we zijn 200ste verjaardag in de concertprogramma’s de passende aandacht geven. 

TOT SLOT

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in het najaar. Krijgt u hem liever per e-mail of per post? Laat het ons weten. Dank om de brief door te sturen aan mogelijke geïnteresseerden.

Vragen of reacties … contacteer ons gerust.

Muzikale groet!

Orgelkring Druivenstreek vzw
Stokkemstraat 31, 3090 Overijse
Tel: 02 687 77 23
rek. nr.  (IBAN) BE07 7341 5633 0966         
e-mail:  info@orgelkringdruivenstreek.be
website: www.orgelkringdruivenstreek.be

Recent Posts
Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search