In Nieuwsbrieven

ACHTENVEERTIGSTE NIEUWSBRIEF VAN ORGELKRING DRUIVENSTREEK

Met deze brief stappen we ons 24ste werkjaar in. Naast de concertkalender hebben we natuurlijk nog ander nieuws. Nog andere plannen ook, die we graag uit de doeken doen.
De jaarlijkse rubriek met uitnodiging tot betalen van het lidmaatschap willen we uiteraard bijzonder aanbevelen. Uw steun houdt ons gaande en maakt ons tot vereniging!
Maar eerst en vooral willen we een paar avonden in uw agenda versieren!

Zaterdag 18 maart 2017 om 20.00 u.

Orgelconcert in de Sint-Niklaaskerk te Ottenburg

Johan Huvenne, Annelynn Ballieu, Michel Goossens, orgel
Dina Verheyden, sopraan en Richard de Waardt, accordeon

Al voor de derde keer op rij zijn we te gast in Ottenburg. Gerestaureerd orgel, mooie kerk, gastvrije en belangstellende parochie en Kerkraad … we komen graag terug.
We hebben al heel wat leuke ideeën om alle hoekjes van het barokorgel met zijn specifieke mogelijkheden te laten horen.
En er zal ook zang zijn. Dina Verheyden zal revanche nemen op de artistiek vijandige bacteriën die haar vorig jaar thuishielden. En de stadsbeiaardier van Rotterdam ruilt de klokken voor zijn accordeon om haar te begeleiden.
Het wordt mooi, veelzijdig én gezellig. Dat laatste al zeker dankzij de Kerkraad die zorgt voor een drankje achteraf. Verder nog wensen?

Hartelijk welkom! Toegang gratis, zoals steeds.

Zaterdag 10 juni 2017 om 20.00 u.

Orgelconcert in de Sint-Antoniuskerk te Loonbeek

Annelynn Ballieu, Michel Goossens, orgel
Erik Boeckx, blokfluit
Maarten Vandenbemden, gitaar

Dit jaar wisselen we Tombeek af met Loonbeek. Te lang zijn we daar niet meer geweest. Want het kerkje van Loonbeek is mooi en welluidend en het heeft een orgeltje waar we trots op zijn (Johan Deblieck, 1998 ). Met drie registers is het instrument natuurlijk beperkt qua solistische mogelijkheden. Maar het is mooi en uitermate geschikt voor samenspel. In het bijzonder met blokfluit.
Voeg daaraan de gitaarinbreng van Maarten Vandenbemden toe en we hebben al wat nodig is voor een beklijvende muzikale belevenis!
Zeg het voort. Het Loonbeekse kerkje mag vol zitten en zo klein is het nu ook weer niet.

Meer concerten in 2017

Volgende concerten worden in de volgende nieuwsbrief uitgebreider aangekondigd maar kunnen nu al genoteerd worden:

Op zaterdag 16 september om 20.00 u. concerteren we in Tervuren.
Met Anna Rusakova, Michel Goossens en Johan Huvenne aan het orgel.

Op zaterdag 4 november om 20.00 u. houden we ons jaarlijkse herfstconcert in de Kapel van Zavelenborre. We voorzien alvast een portie Russische orgelmuziek en denken ook aan samenspel met piano en orgel.

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP

Uw daadwerkelijk lidmaatschap verschaft ons een financiële basis voor onze werking én maakt ons tot vereniging!
Sinds onze oprichting zijn de tarieven quasi dezelfde: 8 euro voor gewoon, 13 euro voor steunend lidmaatschap. Erelid vanaf 25 euro.
Het jaarlijks lidgeld kan gestort worden, al dan niet met bijgevoegd overschrijvingsformulier, op rekeningnummer BE07 7341 5633 0966. Dank!
Dank ook aan wie al spontaan de bijdrage stortte!

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

Onze statutaire algemene vergadering ging door op 9 februari 2017 om 20.30 u. Op het zeteladres waar we ook elke tweede donderdag van de pare maanden de werkvergaderingen houden.

Samenstelling raad van bestuur:
Ongewijzigd:  Michel Goossens (voorzitter, secretaris), Greet Denayer (penningmeester). Christian Bassem (bestuurder), Marc Clemeur, (bestuurder, afgevaardigde cultuurrraad).
Raadgevers: Annelynn Ballieu, Peter De Waele, Rob De Waele, Johan Huvenne, Wouter Verheyden.

Verslag van het voorbije werkjaar
Zie nieuwsbrieven 46 en 47. Samengevat organiseerden we concerten in Tervuren, Ottenburg, Tombeek, Duisburg en Zavelenborre.
Het voorziene septemberconcert in Neerijse werd verdaagd in afwachting van verdere afwerking van het orgel en vervangen door het concert in Duisburg.
We waren werkzaam aan de orgels van O.L.V.Huldenberg, Zavelenborre. Daarnaast  waren we in de weer met de recuperatie van pijpwerk en ander materiaal uit “Kassei” in Vilvoorde en een paar kleine tussenkomsten voor Sint-Martinus Overijse.

Financieel verslag
Naast de positieve balans zijn de rekeningen voor alle leden ter inzage beschikbaar op eenvoudige vraag. Inkomsten komen voornamelijk uit lidgelden, de vrije bijdragen bij concerten en de verhuurinkomst van ons Verschuerenorgel.
Met deze inkomsten en dankzij de onbezoldigde inbreng van alle medewerkers en musici, bouwen we aan een spaarpot ten voordele van het orgelpatrimonium.

HET ORGEL VAN NEERIJSE

Zoals gezegd wachten we de evolutie van het orgel af, vooraleer in Neerijse een concert te plannen.
In de loop van deze maand werd door orgelbouwer Jos Moors een nieuwe ventilator met grotere capaciteit geplaatst. En er is ook gestemd en gesleuteld aan andere dingen.
Op het moment van dit schrijven is het orgel zonder wind omdat het regelkoord van het rolgordijn is afgebroken. Een klein euvel dat zich toevallig nu voordoet en wellicht snel opgelost is, maar dat ons het spelen in de nieuwe context belet.
Zodra het orgel er klaar voor is plannen we een concert, mogelijk bovenop de lopende agenda. We kijken ernaar uit en houden u op de hoogte in volgende nieuwsbrief.

ORGELS EN VAKANTIE

De komende zomervakantie zal grotendeels besteed worden aan het orgel van Huldenberg. We werken in de eerste plaats verder aan de elektrificatie: plaatsen van magneten en bekabeling van het reciet, realiseren van de transmissie Montre 8 in hoofdwerk en pedaal.
Bij gunstige temperatuur (gemiddelde gebruikstemperatuur) buiten de verwarmingsperiode proberen we ook toe te komen aan een generale stemming van het koororgel van Sint-Martinus Overijse en het Verschuerenorgel in Sint-Joris-Weert.

KORT GENOTEERD

Op paasmaandag, 17 april, gaan de orgelklassen van de academies Apko (Overijse-Tervuren-Hoeilaart) en Vonk (Oud-Heverlee) op uitstap. Omdat het gras niet alleen groen is aan verre overkanten, wordt het deze keer een verkenningstocht langs orgels van de Druivenstreek. In de Kapel van Zavelenborre wordt die ingeleid met een klein “atelier”: een kapotte orgelpijp repareren, er achter komen wat allemaal van belang is voor de klank en de aanspraak ervan, een tongwerk stemmen, een membraan vervangen van een kegellade … Het is algemeen bekend: ‘Je leert meer door ervaren dan door verklaren’.

20 jaar geleden stonden we mee aan de wieg van Orgelkring Vilvoorde. Die verjaardag wordt passend gevierd met een feestelijk concert in de Grote Kerk op 14 oktober, in samenwerking met de Stedelijke Academie. Meer daarover in volgende nieuwsbrief.
Intussen is er een concert op zondag 21 mei om 17.00 u. Dan bespelen Peter De Waele en Michel Goossens het Davidtorgel van de Sint-Antoniuskerk te Houtem (Vilvoorde).
In Oud-Heverlee bekronen de leerlingen orgel van academie De Vonk het schooljaar met een concert op vrijdag 19 mei 2017 om 17.00u. in de franciscanenkerk van Vaalbeek (La Foresta).
Afstuderende leerling Dries Carmeliet zal diezelfde dag een avondvullend programma neerzetten met werk van zijn geprefereerde orgelcomponist. Een gebeurtenis die we graag onderstrepen:

Vrijdag 19 mei om 20.00 u.

Franciscanenkerk Vaalbeek (La Foresta)

Dries Carmeliet speelt Johann Sebastian Bach
(BWV 645, BWV 564, BWV 552/1)

Bij Apko (Overijse-Tervuren-Hoeilaart) is het eindexamen orgel op dinsdag 6 juni om 17.00 u. Het klasexamen orgel is gepland op zaterdag 3 juni om 14.00 u. Telkens in de Kapel van Zavelenborre, Frans Verbeekstraat 158b te Overijse.
Van harte welkom!

In de loop van vorig jaar nam het Sint-Ceciliakoor Tervuren een cd op met haar kernrepertoire. Deze wordt tijdens een klein concert voorgesteld op zaterdag 11 maart om 20.00 u. in de Sint-Janskerk. Het koor staat onder leiding van Francesco Van Meeuwen met Rob De Waele aan het orgel. Met ook gastoptredens van jeugdkoor Doedeljoe o.l.v. Dafné Declerck en van organiste Anna Rusakova.

Onze website is nog steeds in heropbouw nadat we op een ander systeem zijn overgeschakeld. Maar de aankondiging van activiteiten en andere recente informatie is probleemloos te vinden op www.orgelkringdruivenstreek.be.

TOT SLOT

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen na de zomervakantie. Krijgt u hem liever per e-mail of per post? Laat het ons weten. Dank om hem door te sturen aan mogelijke geïnteresseerden.

Vragen of reacties, helpende handen … contacteer ons gerust.

Orgelminnende groet

Orgelkring Druivenstreek vzw
Stokkemstraat 31, 3090 Overijse
Tel: 02 687 77 23

rek. nr.  (IBAN) BE07 7341 5633 0966
e-mail:  info@orgelkringdruivenstreek.be

Bekijk ook onze website: www.orgelkringdruivenstreek.be

27 februari 2017

Recent Posts
Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search