Uw daadwerkelijk lidmaatschap verschaft ons een financiële basis voor onze werking én maakt ons tot vereniging.
Sinds onze oprichting zijn de tarieven quasi dezelfde: 8 EUR voor gewoon, 13 EUR voor steunend lidmaatschap. Erelid vanaf 25 EUR.
Het jaarlijks lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer BE07 7341 5633 0966 van Orgelkring Druivenstreek.

Twee keer per jaar ontvangt u de nieuwsbrief.

Hartelijk dank!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search