In Nieuwsbrieven

VIJFENVEERTIGSTE NIEUWSBRIEF VAN ORGELKRING DRUIVENSTREEK

Overijse, 28 augustus 2015

Beste lezer,

“150 zoete zomers”: op zowat alle hoeken toont de Druivenstreek zich dezer dagen trots op wat voor een groot deel geschiedenis is geworden. “Meer verleden dan toekomst” – het wordt zeker gezegd. Over druiventeelt zoals over orgels. Maar kijk: druiventelers vandaag, zo schaars als ze geworden zijn, hun passie is er niet minder om en het product dat ze afleveren is zonder meer uniek. Een eventuele gelijkenis met onze orgelambities is geenszins storend. Na druivenfeesten komen wij met orgelfeesten: we bieden u graag volgende concerten aan.

Zaterdag 12 september om 20.00 u.

Orgelconcert in de Sint-Martinuskerk te Overijse

met Philippe Beullens en Michel Goossens
Uit ervaring leerden we: een concert in de Sint-Martinuskerk moet buiten de periode waarin verwarmd wordt. Het geluid van de blaasverwarming en de onvermijdelijke ontstemming van het orgel zijn letterlijk spelbedervers.
Het romantische orgel dat de firma Merklin-Schütze in 1872 voor de kerk bouwde, kreeg na een grondige schoonmaakbeurt in 2013 een nieuwe adem. Ook de voorbije zomervakantie werd nog fors gesleuteld om die tot in de details te laten doorklinken.
Philippe Beullens, organist van de kerk, sprokkelt uit zijn bagage als muzikaal wereldreiziger een programma met werk van Graeme Koehne (Australië), Brett McKern (Australië), Herbert Brewer (GB) en Horatio Parker (USA).
Michel Goossens zoekt het dichter bij huis en in iets minder recent tijdvak, met muziek van Lemmens (Zoerle-Parwijs), Boëly (Frankrijk), Mendelssohn (Duitsland) en Gigout (Frankrijk).
Van romantiek tot vandaag: aan boeiende contrasten geen gebrek!
Aansluitend is er gelegenheid voor een babbel bij een glas.
En zoals gebruikelijk bij al onze concerten: toegang gratis.

Zaterdag 7 november om 20.00 u.

Orgelconcert in de Kapel van Zavelenborre
(Frans Verbeekstraat 158b, Overijse)

Michel Goossens en Wouter Verheyden,
Dina Verheyden en Iris Eysermans zingen en spelen César Franck
“L’orgue, c’est mon orchestre” zei Franck. Wouter Verheyden speelt zijn “Grande pièce symphonique”, een monumentaal werk dat deze uitspraak voluit bevestigt.
Michel Goossens vult aan met twee andere symfonische parels: “Prélude, fugue et variation” en “Cantabilé”. Helemaal een Franck-programma dus. Waarmee meteen ook de nieuwe mogelijkheden van het orgel gedemonstreerd worden, onder meer het bijgekomen register Basson-Hautbois.
In een vocaal-pianistieke afwisseling houden ook sopraan Dina Verheyden en Iris Eysermans het bij werk van Franck. ‘Aux petits enfants’, ‘L’ange gardien’, en ‘La Vierge à la crèche’,… Het wordt een aangename ontmoeting – of kennismaking? – met César Franck!

Zaterdag 9 januari om 16.00 u.

Orgelconcert in de Sint-Jan-Evangelistkerk te Tervuren

Anna Rusakova speelt Weckmann en Bach
Anna bereidt zich voor op de masterproef orgel aan het Luca (Lemmensinstituut). In Tervuren speelt ze het aandeel barokmuziek van haar programma.
Het overige deel brengt ze in maart, in Zavelenborre (zie concertkalender 2016).

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING

Alle leden van de vzw zijn van harte welkom op de algemene vergadering.
Deze gaat door op donderdag 11 februari 2016 om 20.30 u. op het adres van de zetel: Stokkemstraat 31, 3090 Overijse. Met op de agenda: overzicht voorbije werkjaar, planning, financieel verslag, samenstelling bestuur.

CONCERTKALENDER 2016

Niet alles ligt vast, maar toch al veel:

– Zondag 20 maart in de Kapel van Zavelenborre om 16.00 u.: Anna Rusakova speelt een try-out concert voor haar masterproef.
– Zaterdag 5 maart om 20.00 u: Sint-Niklaaskerk te Ottenburg (Huldenberg).
– Zaterdag 11 juni om 20.00 u.: Sint-Bernarduskerk Tombeek (Overijse).
– Het concert dat we plannen in september is nog niet concreet.
– Zaterdag 7 november om 20.00 u.: Kapel Zavelenborre (Overijse)

Het concert in Tombeek is een paar weken vervroegd. Vanuit het aanvoelen dat het zowel bij publiek als bij uitvoerders gunstiger kan liggen dan begin juli.

ORGELS EN VAKANTIE

Opnieuw (zie ook vorige nieuwsbrieven) zijn we vooral in Huldenberg bezig geweest.
Het voetklavier (“pedaal”) werd grondig onder handen genomen. Alle leer en vilt, en alle geluiddempende voorzieningen werden vernieuwd. Ook werden enkele constructiefouten verholpen: de vanouds voorkomende problemen met knellende toetsen zijn nu de wereld uit. Het pedaal loopt soepel en zonder storende bijgeluiden: zo hoort het. Daartoe werd in de speeltafel zelf de spanning van de klepveren van de pedaalpneumatiek herzien (wat lichter gezet) en geëgaliseerd. Een moeizaam werkje was het, op moeilijk te bereiken plaatsen en in houdingen die ergonomisch erg fout zijn, maar des te meer zijn we tevreden met het resultaat!
Ook enkele problemen in de koppeling van het tweede klavier aan het pedaal werden verholpen, zodat de afstelling (aan- en afspraak) nauwkeuriger kan gebeuren.
De Basson Hautbois van het reciet kreeg ook aandacht qua aanspraak en egaliteit. In volgende sessies zal dat stap voor stap nog verbeteren.
Er bleven problemen met de dubbele membranen die de pijpen van de montre 8 aansturen vanuit hoofdwerk én vrij pedaal. Ter vervanging maakten we een systeem met keerklepjes en één modern membraan. Spijtig van het vroegere werk om de oude membranen te herbeleren, maar de prompte werking van het nieuwe systeem maakt alles goed. Voor dit werk moest een deel van het pijpwerk van het hoofdwerk opnieuw uitgenomen worden. We namen de gelegenheid te baat om de intonatie van een aantal houten pijpen te verbeteren.

In Zavelenborre is de winddruk van IV (reciet van het Vandeloo-gedeelte van het orgel) verlaagd. Waardoor die beter aangepast is aan de wat lagere opsnedes van het pijpwerk. De intonatie klinkt daardoor milder in de ruimte en mooi in balans met het geheel. De nieuwe winddruk komt ook goed uit voor het nieuwe register “Basson-Hautbois 8” dat vanaf nu volop kan gebruikt worden. Het register is van 19de-eeuwse makelij en afkomstig uit het orgel waaruit we ook de “flûte 8” en “Sousbasse 16” voor het vrij pedaal voor Neerijse uit recupereerden. De zwelkast van het Vandeloo-gedeelte is nog niet in functie. Huldenberg leek ons dringender.

In Overijse Sint-Martinus was het ook de Basson-Hautbois 8 die na de schoonmaak van 2013 nog gebreken vertoonde. Die zijn intussen weggewerkt.
Momenteel, de laatste week van de vakantie, zijn we aan de slag om de (hopelijk laatste) problemen met de transmissies (en dus de intonatie) in de baskant aan te pakken. Een echte klus, maar met wat geluk beschikken we op 12 september over bassen die doen wat ze moeten doen: ronken, niet rommelen!

KORT GENOTEERD

Wat doe je als je 70 wordt? Jan Gysel geeft een verjaardagsconcert met muziek van Bach. Dit op zondag 30 augustus om 15.00u. in H.-Hartkerk van Blauwput, Diestsesteenweg 149 Kessel-Lo de kerk, waar hij organist is. Jan zal de werken die hij speelt ook toelichten. Van harte welkom!
De voorbije concerten (Ottenburg, Tervuren, Tombeek) genoten een weldoende opkomst. Een aangename uitschieter was het inspelingsconcert te Ottenburg op 14 maart. Met ruime belangstelling van de plaatselijke gemeenschap en een fijne receptie verzorgd door de kerkraad. Ook het gerestaureerde instrument deed ons uitkijken naar meer: Ottenburg staat alvast op onze agenda 2016!

De muziekacademies gaan in september weer van start. Naast zowat alle andere instrumenten is ook orgel een instrument dat je daar kan leren bespelen, als jongere of als volwassene. De eerste weken van september kan nog worden ingeschreven. Als oefeninstrument thuis is een piano zeer geschikt. En in de Druivenstreek zijn ook orgels waarop kan geoefend worden. Contacteer ons gerust!

In Neerijse is orgelbouwer Jos Moors begonnen aan de uitbreiding met vrij pedaal.
Er komen windlades achteraan het doksaal, aan weerzijden van het raam. Het pedaal van het orgel is momenteel buiten gebruik: de aanleg van de tractuur vraagt ook een mechanische aanpassing van de huidige inrichting.

Op zondag 27 september om 14.00 u. waagt Michel Goossens op het orgel van Tervuren een stapje in de richting van jazz. Organisator is “Jazz met pit”, cc de Bosuil.
Orgelkring Vilvoorde concerteert op zondag 11 oktober om 15.00 u. in de “Grote” O.L.Vrouwekerk. Met organisten Peter De Waele en Michel Goossens. Op zaterdag 19 december om 20.30 u. is er kerstconcert met orgel en samenzang en met de koren Cantima en Andantino.

IN MEMORIAM

Op 15 maart 2015 overleed Jozef Sluys. Hij was vele jaren organist aan de kathedraal te Brussel en bracht op veel manieren het orgel en de orgelmuziek bij de mensen. Ook in de Druivenstreek: in Hoeilaart was hij meermaals te gast. Op 23 maart was er een kathedraal vol erkentelijkheid om van hem afscheid te nemen.

Marcel Endels overleed, na een hartaanval in het weekend voordien, op 30 maart 2015 en was 72 jaar. Op 4 april namen we in de kerk van Tombeek afscheid van hem. Marcel was vanaf het begin lid van de orgelkring en een enthousiaste aanwezige op onze concerten. Op de dag van zijn overlijden, zo bleek, kwam zijn lidgeld toe op de rekening van Orgelkring Druivenstreek, vergezeld van een dankbare mededeling. Zijn gedachtenisprentje klonk in dezelfde zin: “Mijn laatste woord is dankbaarheid”. Dank is ook ons laatste woord aan jou, Marcel!

We verloren nog een ander trouw lid. Theo Devesse overleed op 22 juli 1015. Naast vele andere dingen droeg Theo bij tot het muziekleven in en buiten de kerk van Jezus-Eik. Die zat op 29 juli stampvol mensen die hem met stevige samenzang uitgeleide deden.

TOT SLOT

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in het voorjaar. Vragen of reacties, nieuwe leden? Contacteer ons gerust.

Orgelminnende groet,

Orgelkring Druivenstreek vzw
Stokkemstraat 31, 3090 Overijse
Tel: 02 687 77 23

rek. nr. (IBAN) BE07 7341 5633 0966
e-mail: info@orgelkringdruivenstreek.be
Mail ons indien u de nieuwsbrief graag per e-mail krijgt.
Bekijk ook onze website: www.orgelkringdruivenstreek.be

Recent Posts
Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search