In Nieuwsbrieven

ZESENVEERTIGSTE NIEUWSBRIEF VAN ORGELKRING DRUIVENSTREEK

Overijse, 22 februari 2016

Beste lezer,

De voorbije maanden was er heel wat beweging in het Druivenstreekse orgelwereldje.
Daarover leest u verder in deze brief meer. Het laat zich raden dat de inspanningen van onze vereniging daar niet vreemd aan zijn. Het is dan ook met overtuiging dat we u het lidmaatschap van Orgelkring Druivenstreek durven aanbevelen, zoals u verderop onder hernieuwing lidmaatschap wordt voorgesteld.
Maar graag eerst uw aandacht voor klinkende gebeurtenissen!

Zaterdag 12 maart 2016 om 20.00u.

Orgelconcert in de Sint-Niklaaskerk te Ottenburg

Johan Huvenne, Annelynn Ballieu, Michel Goossens, orgel
Dina Verheyden, sopraan en Richard de Waardt, accordeon

Het inspelingsconcert na restauratie, rond dezelfde tijd vorig jaar, was een opsteker. We wagen ons met plezier aan een tweede uitgave. Het instrument zelf, kleurrijk en uitbundig maar evengoed intiem en zingend, is zeer de moeite waard. De uitvoerders zullen er alles aan doen om het met zijn kwaliteiten en typische mogelijkheden te laten horen.
In navolging van de zeer gesmaakte inbreng van vorig jaar zorgen Dina Verheyden en Richard de Waardt ook nu voor een treffend contrast met zuiderse tint.
De gastvrije Kerkraad is bovendien zo gul ook nu een receptie te voorzien.
Hartelijk welkom! Toegang gratis, zoals steeds.

Zondag 20 maart 2016 om 16.00u.

Orgelconcert in de Kapel van Zavelenborre
(Frans Verbeekstraat 158 b, Overijse)

Anna Rusakova speelt werk van Weckmann, Buxtehude en Kushnaryov

Anna Rusakova legt dit jaar de masterproef af aan het Luca (Lemmenstinstituut). Na het beklijvende concert in Tervuren waar ze uitsluitend het barokke deel van haar examenrepertoire speelde, brengt ze nu ook werk van haar Russische landgenoten. Iets om naar uit te kijken!

Zaterdag 11 juni 2016 om 20.00u.

Orgelconcert in de Sint-Bernarduskerk te Tombeek (Overijse)

Annelynn Ballieu, Michel Goossens, orgel

U leest goed: juni! We hebben Tombeek dit jaar wat vroeger gezet. In de hoop dat het voor meer mensen beter uitkomt. We willen er alles aan doen om dit in 2005 gerestaureerde instrument bij een ruimer publiek bekend te maken! Op dit moment weten we het nog niet zeker, maar wellicht zullen we het programma met een buitenorgelijke afwisseling kunnen aanvullen. Mooi wordt het zeker. Men zegge het voort!

Zondag 28 februari 2016 om 16.00u.

Klasconcert in de Kapel van Zavelenborre
(Frans Verbeekstraat 158 b, Overijse)

door de leerlingen van de orgelklassen van academies APKO en DE VONK

Last but not least, deze activiteit die geen initiatief is van de orgelkring, maar wel een waar we helemaal voor warm lopen. Leerlingen uit de orgelklassen van Overijse-Tervuren-Hoeilaart en Oud-Heverlee laten horen waar ze mee bezig zijn en zorgen ongetwijfeld voor een sprankelende muzikale belevenis. Laat je verrassen: hartelijk welkom!

MEER CONCERTEN IN 2016

Volgende concerten worden in de volgende nieuwsbrief uitgebreider aangekondigd maar kunnen nu al genoteerd worden:

Op zaterdag 17 september om 20.00u. concerteren we in Neerijse. Michel Goossens en Wouter Verheyden zullen de nieuwe pedaalregisters inhuldigen.
Op zaterdag 5 november om 20.00u. houden we ons jaarlijkse herfstconcert in de Kapel van Zavelenborre. Met Michel Goossens en Wouter Verheyden aan het orgel en Soetkin Pirquin aan de piano.

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP

Uw daadwerkelijk lidmaatschap verschaft ons een financiële basis voor onze werking én maakt ons tot vereniging!
Sinds onze oprichting zijn de tarieven quasi dezelfde: 8 EUR voor gewoon, 13 EUR voor steunend lidmaatschap. Erelid vanaf 25 EUR.
Het jaarlijks lidgeld kan gestort worden, al dan niet met bijgevoegd overschrijvingsformulier, op rekeningnummer BE07 7341 5633 0966. Dank!
Dank ook aan wie al spontaan de bijdrage stortte!

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

Onze statutaire algemene vergadering ging door op 11 februari 2016 om 20.30u. op het zeteladres waar we ook elke tweede donderdag van de pare maanden de werkvergaderingen houden.

Samenstelling raad van bestuur :
Roland De Wolf nam ontslag als bestuurder. Hij wordt vervangen door Greet Denayer die de taak van penningmeester overneemt. Andere bestuurders worden in hun functie bevestigd: Christian Bassem, Marc Clemeur, (afgevaardigde cultuurrraad), Michel Goossens (voorzitter, secretaris).
Raadgevers: Annelynn Ballieu, Peter De Waele, Rob De Waele, Wouter Verheyden.

Verslag van het voorbije werkjaar
Zie nieuwsbrieven 44 en 45. Samengevat organiseerden we concerten in Ottenburg, Tervuren, Tombeek, Overijse centrum en Zavelenborre.
We waren werkzaam aan de orgels van O.L.V.Huldenberg, Zavelenborre en Sint-Martinus Overijse.
In Neerijse werd ons voorstel tot uitbreiding met vrij pedaal door orgelbouwer Jos Moors gerealiseerd. Wij leverden het pijpwerk en gaven ruggensteun aan de kerkraad.

Financieel verslag
Naast de positieve balans zijn de rekeningen voor alle leden ter inzage beschikbaar op eenvoudige vraag. Inkomsten komen voornamelijk uit lidgelden, de vrije bijdragen bij concerten en de verhuurinkomst van ons Verschuerenorgel.
Met deze inkomsten en dankzij het onbezoldigd optreden van alle medewerkers en musici, bouwen we aan een spaarpot ten voordele van het orgelpatrimonium.

HET ORGEL VAN NEERIJSE

Na de verbeteringen aan de tractuur van het positief en aan de windvoorziening is de aangekondigde uitbreiding met vrij pedaal intussen een feit. De twee nieuwgekomen registers Sousbasse 16 en Flûte 8 maken het instrument toegankelijk voor de echte orgelliteratuur. De vaste pedaalkoppeling (hoofdwerk/pedaal) van voorheen kan nu door middel van een voettrede worden in- en uitgeschakeld. De plaats voor de registertrekkers was door Loret al voorzien.
Orgelbouwer Jos Moors voorzag (op eigen kosten) naast de twee bijgekomen registers meteen plaats op de windlade voor een bombarde 16. Mogelijk kunnen wij – zoals we dat deden voor de twee andere pedaalregisters – ook voor dit register het pijpwerk geheel of gedeeltelijk aanbrengen. Maar eerst zullen in het kader van het onderhoudscontract nog enkele zwakheden van het orgel (bijvoorbeeld de aanspaak van de tongwerken) worden aangepakt. Eén ding is intussen zeker: Neerijse wordt steeds aantrekkelijker voor wie van (romantisch) orgel houdt. Dat zullen we tijdens het septemberconcert uitgebreid demonstreren!

VERSCHUERENORGEL VAN SINT-AGATHA-RODE NAAR SINT-JORIS-WEERT

Het zat er aan te komen. De kerk van Sint-Agatha-Rode wordt de komende jaren gesloten voor grondige restauratie. Het Verschuerenorgel dat we sinds 2008 aan de kerk verhuurden werd tijdens de voorbije krokusvakantie overgebracht naar het nabijgelegen Sint-Joris-Weert. Alles wijst erop dat het daar even goede diensten zal bewijzen als op zijn vroegere stek. Het staat er in een verrassend mooi en helder interieur, omringd door een voelbaar – ook muzikaal – enthousiasme!

ORGELS EN VAKANTIE

Voor de zoveelste keer zal in de zomervakantie het orgel van Huldenberg onze agenda beheersen. Naast het vervangen van versleten omkeerrelais in de pneumatische tractuur willen we ook de trompet 8 tot klinken brengen.
Daarnaast proberen we ook wat tijd te geven aan het orgel van Zavelenborre: plannen zat en na 15 jaar intensief gebruik is hier ook enig onderhoudswerk aan de orde.

KORT GENOTEEERD

Op paasmaandag, 28 maart, gaan de orgelklassen van de academies Apko (Overijse-Tervuren-Hoeilaart) en Vonk (Oud-Heverlee) op uitstap.
Met de beide orgels van de basiliek van Grimbergen en met het gerestaureerde Davidtorgel van Houtem (Vilvoorde), staat vooral het werk van orgelbouwer Joris Potvlieghe in de kijker. Een bezoek aan diens atelier wordt de kers op de taart!

De “Koepel van samenwerkende orgelverenigingen Vlaams-Brabant” is ontbonden.
Een mooie afscheidnemende cd-opname van Vlaams-Brabantse orgels mogen we bij volgende concerten aan 5 € aanbieden.

Orgelkring Vilvoorde organiseert:
– op zondag 10 april om 15.30u. bespelen Peter De Waele en Michel Goossens het Davidtorgel van de Sint-Antoniuskerk te Houtem (Vilvoorde).
– op vrijdag 1 juli, om 20.30u.: orgelconcert in de Grote Kerk te Vilvoorde met Peter De Waele, Michel Grillet en Michel Goossens.

In Oud-Heverlee is het examen orgel van academie De Vonk op vrijdag 27 mei 2016 vanaf 15.00u. in de franciscanenkerk van Vaalbeek (La Foresta).
Bij Apko (Overijse-Tervuren-Hoeilaart) zijn de eindexamens op dinsdag 24 mei om 18.00u. Het klasexamen daar is gepland op zaterdag 4 juni om 14.00u. Telkens in de Kapel van Zavelenborre, Frans Verbeekstraat 158b te Overijse.
Van harte welkom!

Onze website is in heropbouw met een ander systeem dan voorheen. Het zal nog wat tijd vergen eer alles terug zijn plaats gevonden heeft. Maar de aankondiging van activiteiten en andere recente informatie is nu al te vinden op www.orgelkringdruivenstreek.be.

TOT SLOT

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen na de zomervakantie. Krijgt u hem liever per e-mail of per post? Laat het ons weten. Dank om hem door te sturen aan mogelijke geïnteresseerden.

Vragen of reacties, helpende handen … contacteer ons gerust.

Orgelminnende groet,

Orgelkring Druivenstreek vzw
Stokkemstraat 31, 3090 Overijse
Tel: 02 687 77 23

rek. nr. (IBAN) BE07 7341 5633 0966
e-mail: info@orgelkringdruivenstreek.be
Bekijk ook onze website: www.orgelkringdruivenstreek.be

Recent Posts
Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search