In Nieuwsbrieven

Overijse, 28 augustus 2017

Beste lezer,

De 49ste brief. We naderen de 50. En daarmee ook ons 25-jarig jubileum. We denken daar al aan. Een beetje toch, want de voorbije maanden zaten we met ons hoofd in de orgels. Dat laatste mag zeer letterlijk worden begrepen. We hebben het er zo meteen over.
Maar er zijn ook concerten in aantocht. Daar beginnen we mee!

Zaterdag 16 september om 20.00 u.
Orgelconcert in de Sint-Jan Evangelistkerk te Tervuren

Michel Goossens, Johan Huvenne en Anna Rusakova bespelen het barokorgel
met werk van Bach, Buxtehude, Frescobaldi, Van den Gheyn

Het orgel van de Sint-Janskerk (Jos Moors, 2004) is nog altijd een beetje nieuw. Én een barokorgel. Dus spelen we muziek uit die periode. Dat biedt niettemin een grote verscheidenheid in vormen en genres. Uiteraard hoort daar ook een aardig brokje Bach bij. Hoewel, niet alle Bach is Bach. In dit “Lutherjaar” presenteren we twee orgelwerken gebaseerd op het koraal dat Luther eigenhandig schreef: “Ein’ feste Burg ist unser Gott”. Bij de ene is de Bachse herkomst nog meer betwijfelbaar dan bij de andere, maar dat deert niet: het is prachtige muziek.

Het programma is nog steeds wat groeiende, maar dit mag u alvast verwachten:

Capriccio sopra la bassa fiamenca, Frescobaldi
Preludium in e, Buxtehude BuxWV 143
Fantasie und Fuge g-moll, Bach BWV 542
Fuga in g, M. Van den Gheyn
Ein’ feste Burg ist unser Gott (BWV Anh.49)
Preludium und Fuge in G, BWV 541
Ein’ feste Burg ist unser Gott, BWV 720

Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658

Hartelijk welkom! En naar goede gewoonte: toegang gratis.

Zaterdag 4 november om 20.00 u.
Orgelconcert in de O.L.Vrouwekerk te Huldenberg

met Michel Goossens, Anna Rusakova en Wouter Verheyden aan het orgel

Ons herfstconcert heeft in Zavelenborre zijn vaste stek. Maar de doortocht van een gasleiding gooit dit jaar roet in het eten. Volgens planning zouden de werken nu al achter de rug zijn. Maar, nee dus, alles moet nog beginnen. En met de negatieve ervaring van 2012 in het achterhoofd – met rioleringswerken en een afgelast concert -spelen we deze keer op veilig. In Huldenberg zijn we welkom om u de vruchten van onze noeste arbeid en de fikse vooruitgang van het instrument te laten horen. Drie organisten zien dat al helemaal zitten. Mogelijk springen nog andere muzikanten mee op de kar. We hebben nog wat tijd. Maar de datum mag u zeker noteren, mét de nieuwe locatie!

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING

Alle leden van vzw Orgelkring Druivenstreek zijn van harte welkom op de jaarlijkse algemene vergadering. Deze gaat door op donderdag 8 februari 2018 om 20.30 u. op het adres van de zetel: Stokkemstraat 31, 3090 Overijse. Met op de agenda: overzicht voorbije werkjaar, planning, financieel verslag.

CONCERTKALENDER 2018

Volgend jaar bestaat de Orgelkring Druivenstreek 25 jaar.
We hebben besloten om voor die gelegenheid de instrumenten op de agenda te zetten waarvoor we als orgelvereniging zelf een belangrijke bijdrage leverden. Hetzij als initiatiefnemers met een belangrijke financiële inbreng bij de aankoop, hetzij door eigenhandig uitvoeren van verhuis-, heropbouw- en herstellingswerk.

Overijse Sint-Martinuskerk:
positieforgel van Ghilain Potvlieghe (1976), ons “eerste project” en aanleiding tot de oprichting van onze vzw (1993);
Merklinorgel (1870), continue inbreng voor onderhoud en gefaseerde restauratie.

Loonbeek (Huldenberg) Sint-Antoniuskerk:
positieforgel van Johan Deblieck (1998)

Eizer (Overijse) H. Maria-Magdalenakerk:
grondige herstellings- en renovatiewerken (afgerond in 1997), onderhoud.

Kapel van Zavelenborre (Overijse):
orgel van Vandeloo (19…?) uit voormalige kapel Sint-Jozefscollege (sinds 1973);
orgel van B. Pels (1947) uit voormalige Guido de Brèskerk te Brussel:
verhuis in 2001, heropbouw, herstel, compileren van beide instrumenten, uitbreiding, onderhoud.

Huldenberg O.L.Vrouwekerk:
herstelling en renovatie, lopende sinds 2007.

We zullen deze zes instrumenten aan bod laten komen tijdens vier concerten. De programmaboekjes zullen ruimer ingaan op hun historiek en andere bijzonderheden.
Een concrete concertkalender is weldra beschikbaar op de website.

 

ORGELS EN VAKANTIE

In Huldenberg hebben we flink doorgewerkt. De elektrificatie die vorige zomer werd aangevat (zie nieuwsbrief 47) werd verdergezet met de aansluiting van het tweede klavier. 62 magneten, waarvan 56 voor de noten en 6 voor de registers, zijn gemonteerd en aangesloten. In de speeltafel zijn contacten gemonteerd voor de voetbediende koppelingen. Alles werkt.

De kast van het hoofdwerk is onderaan afgesloten. De nog wankele registeraansturing van het hoofdwerk werd aangepast om de onbetrouwbare blaasbalgjes te kunnen ruilen voor gebruikelijke membranen. De “nieuwe” klavieren zijn afgewerkt met hout van de voormalige zijstukken. Het roldeksel loopt weer soepel. Enkele nog ontbrekende pijpen uit doublette 2 en montre 8, zijn hersteld en teruggeplaatst.
De hier en daar nog provisorische bekabeling is gefatsoeneerd. Alles valt stilaan in de plooi en “het wordt wat”.

Natuurlijk blijft er ook nog heel wat te doen.
De laagste 30 tonen van de Montre 8 van het hoofdwerk die ook als octaafbas in het pedaal gebruikt worden, spelen nog niet. Daarvoor is nog een aanpassing in de speeltafel nodig waar we binnenkort werk willen van maken. Er zijn nog een paar basnoten in de hobo 8 van het reciet die naar overblazen neigen. Er is nog ander intoneerwerk, al zeker in de fourniture. Het plaatsen van de magneten in het hoofdwerk (vorig jaar) bracht ook mee dat sommige pijpen ontstemd zijn door uitnemen en terugplaatsen. Tegen het concert in november willen we de meest opvallende dingen nog corrigeren.

Verder is er nog de trompet 8 die moet worden hersteld en teruggeplaatst.
En tenslotte is er het plan om het orgel te voorzien van een heus front met pijpen, zodat het geheel er ook als een orgel uitziet.

Pastoor Jaak Bertmans noteerde dat we intussen 10 jaar bezig zijn. Heel die tijd bleef het orgel wel in gebruik voor de liturgie. Alleen vorige zomer was het twee weken “out” om de speeltafel aan te passen voor de elektrische tractuur.
We komen van zeer ver maar het resultaat manifesteert zich nu sprongsgewijs.

Kom het zien en horen. Welkom op 4 november, 20.00u.!

In de Sint-Martinuskerk van Overijse is het Merklinorgel momenteel buiten gebruik.

Ons voorstel tot restauratie van de speeltafel is via de kerkraad bij het gemeentebestuur gekomen. Het werd een heus dossier dat na enkele hindernissen in een plotse stroomversnelling is geraakt.
De klavieren zijn gedemonteerd en meegenomen, evenals een deel van de mechaniek, naar het atelier van de firma Schumacher in Eupen om te worden gerestaureerd. Deze werken worden dus uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur.

Intussen zijn we zelf druk bezig om de (mechanische) tractuur in de orgelkasten en onder de doksaalvloer helemaal in orde te brengen. In overleg met de orgelbouwer maken we alles proper, controleren alle vijzen van de dokken op de wellenborden om speling en bijgeluiden weg te nemen, we kijken alle winkelhaken na en herstellen die waar nodig, we vernieuwen de lederen moeren en regelen de tractuur zo optimaal mogelijk. Dat wil zeggen dat alle winkelhaken en andere onderdelen in de beste positie staan om de aantrekking efficiënt en soepel te laten lopen.

Terwijl we dit schrijven is er in Overijse de jaarlijkse alles doorkruisende druivenkoers. We hebben die aangegrepen om een rustdag in te lassen. Die is welgekomen want het is voorwaar een moeizaam werk. Het hele orgel demonteren (blaasbalgen eruit enz.) is geen optie. Het vervangen van honderden moeren – waarvan een flink deel quasi onbereikbaar onder in het orgel zitten – gaat bijgevolg met heel wat foute gymnastiek gepaard. Het is ook allemaal “met de hand” (tussen duim en wijsvinger) te doen: plaats voor het gebruik van gereedschap is er niet.

Niettemin zijn we al goed opgeschoten. Voor de hoogste 36 noten (die bevinden zich in de orgelkast rechts van de speeltafel) is het werk gedaan en ook aan de baskant beginnen we er zicht op te krijgen. Nog even doorbijten en we zijn klaar tegen dat de klavieren terug zijn.

Hiermee is een fase van restauratie die we aanvankelijk voor later hadden voorzien, meteen uitgevoerd. Nadien laten we de buitenkant (de kast en de frontpijpen) nog eens aan de beurt komen. Ook de verlichting van speeltafel (en orgelkast) is nog een punt.

Maar het orgel zal dan “helemaal gerestaureerd” zijn. Het was een verhaal in vele stappen waar we op regelmatige tijdstippen intens mee bezig waren (zie vele nieuwsbrieven vanaf de oprichting van de Orgelkring) en dat nu tot een zeer gunstig eindpunt culmineert. Op een aantal punten was onze inbreng cruciaal, zo weten we met enige trots. Een opsteker voor onze 25 jaar!

 

KORT GENOTEERD

De muziekacademies gaan in september weer van start. Naast zowat alle andere instrumenten kan je daar terecht om het orgel te leren bespelen. Als jongere of als volwassene, je kunt zoals voor elk instrument “van nul” beginnen. De eerste weken van september kan nog worden ingeschreven. Als oefeninstrument thuis is een piano zeer geschikt. En in de Druivenstreek zijn ook orgels waarop kan geoefend worden. Contacteer ons gerust!

14 oktober viert Orgelkring Vilvoorde zijn 20-jarig bestaan. Met een concert in de Grote Kerk, in samenwerking met de muziekacademie van Vilvoorde.
Op zaterdag 16 december om 20.00 u. is er het jaarlijkse  “Vilvoorde zingt kerstliedjes op de tonen van het orgel”, met de koren Cantima, Andantino en Ad Hoc.

Onze concerten in Ottenburg en Loonbeek genoten de algemeen gesmaakte meerwaarde van zang, accordeon, blokfluit, gitaar. Met dank aan al deze schitterende muzikanten die dat zomaar wilden doen. We geven ze zeker ook de ruimte op de agenda van 25 jaar Orgelkring!

TOT SLOT

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in het voorjaar. Vragen of reacties, nieuwe leden? Contacteer ons gerust.

Orgelminnende groet,

Orgelkring Druivenstreek vzw

Recent Posts
Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search