In Nieuwsbrieven

Onze 25ste zomer ligt achter ons. Hij was warm. Zo warm dat werken lastig was en dat onze orgelplannen-voor-de-vakantie een beetje opgedroogd zijn.
Ook de orgels zelf zijn nog aan het bekomen van de droogte en de extreme temperaturen. Ons klimaatbewustzijn is er eens temeer door geprikkeld.
Niettemin kijken we uit naar onze volgende concerten, het vierde en vijfde al in de reeks ‘25 jaar Orgelkring Druivenstreek’.
Zaterdag 15 september om 20.00 u. 

Orgelconcert in de Sint-Martinuskerk te Overijse

Philippe Beullens, Michel Goossens en Wouter Verheyden
bespelen beide orgels van de kerk

Het Merklinorgel, volbloed romantisch instrument van 1871, is aan een tweede jeugd begonnen. De recente restauratie van de speeltafel door de firma Schumacher was de aanleiding om meteen ook de tractuur in haar geheel te reviseren. Philippe en Michel hebben dat eigenhandig gedaan en kennen intussen elk hoekje van het orgel. Het programma dat zij spelen sluit aan bij de stijl van het instrument. Michel heeft o.a. de “Sonate Pascale” van Lemmens opgediept. Philippe maakt de klap op de vuurpijl met een stevige Marcia uit de 3de symfonie van Charles-Marie Widor.

Het koororgel (G. Potvlieghe, 1976), dat in 1993 zijn weg vond van Wijnegem naar Overijse, was de directe aanleiding tot het oprichten van Orgelkring Druivenstreek.
Met zijn barokke bouwstijl is deze kleine de gepaste tegenpool van zijn romantische grote broer. Wouter zal de vier spelen van het instrument laten schitteren met muziek die de overgang markeert van renaissance naar vroeg-barok: Jan Pieterszoon Sweelinck en  Peeter Cornet. Het wordt bijzonder! En zoals steeds: toegang gratis.

Zaterdag 3 november om 20.00 u.

Orgelconcert in de Kapel van Zavelenborre

met Annelynn Ballieu, Michel Goossens en Wouter Verheyden aan het orgel
en medewerking van
Dina Verheyden, sopraan

Ons herfstconcert heeft in Zavelenborre zijn vaste stek. Vorig jaar weken we daarvan af omwille van de doortocht van een gasleiding naast de kapel. Leed dat intussen geleden is, zodat we ons ongestoord kunnen voorbereiden op een stevige afsluiter van 25 jaar Orgelkring.

Het programma zit nog in de (orgel)pijplijn. Aan afwisseling zal het zeker niet ontbreken. En we heffen het glas: op het mooie wat al is én op wat kan komen.

Hartelijk welkom!

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING

Alle leden van vzw Orgelkring Druivenstreek zijn van harte welkom op de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vindt plaats op donderdag 14 februari 2019 om 20.30 u. op het adres van de zetel: Stokkemstraat 31, 3090 Overijse.

Met op de agenda: overzicht voorbije werkjaar, planning, financieel verslag.

CONCERTKALENDER 2019

Onze concertkalender voor volgend jaar is zo goed als rond. Onderstaande data mogen in de agenda!

– Zaterdag 23 maart om 20.00 u.: Sint-Niklaaskerk Ottenburg

– Zaterdag 15 juni om 20.00 u.: Sint-Jan Evangelistkerk Tervuren

Voor september hebben we het plan om het orgel van de kloosterkapel van Keyhof in Huldenberg nog eens op de agenda te zetten. Maar die regeling is nog niet rond.

– Zaterdag 2 november om 20.00 u: Kapel van Zavelenborre

UW PRIVACY

wordt wellicht door vele dingen bedreigd. Echter niet door onze activiteiten. De nieuwe regelgeving zet ons aan om daar duidelijk over te communiceren, vandaar het volgende.

De ledenlijst die wij bijhouden, vermeldt maximaal naam en (email-) adres van de leden. Voor de boekhouding worden ook de overschrijvingen van het ledengeld bijgehouden. Daarnaast hanteren wij een mailbestand van mensen die op een of andere wijze belangstelling toonden voor onze activiteiten.

Uiteraard wordt niets van wat wij bijhouden doorgegeven aan derden.

Wij zijn ook bewust zuinig met het uitsturen van mails. Eerder uitzonderlijk wijken we af van het ritme van de nieuwsbrief.

ORGELS EN VAKANTIE

Het liet zich al verstaan. Samen met de orgels heeft ook onze traditionele vakantie-ijver geleden onder de warmte. We beperkten ons tot wat zich als dringend aandiende.

In Eizer lieten enkele houten pijpen het afweten. Omdat hun kernspleten door de droogte versmald waren, bleven ze stom. Met een bijkomend laagje papier onder de voorslagen is zo iets goed te verhelpen. Erger was dat de magazijnbalg op zolder en daardoor ook de reguleerbalg in het orgel, plat lagen. Wonderwel deed het orgel het – mits wat spaarzamere registratie – in die omstandigheden nog vrij goed. We verwachten dat bij normale vochtigheid alles vanzelf weer in de plooi valt.

In Overijse werd de voorbije weken nog afgerekend met een probleem in de windvoorziening van het Merklinorgel. Een anomalie in de montage van de regelklep van een van de reguleerbalgen bleek verantwoordelijk voor een geheimzinnig tremuleren van de wind dat zich ongevraagd kon voordoen. Tot onze voldoening hebben we de oorzaak gevonden én het euvel in orde kunnen brengen volgens de regels van de kunst!

Na de recente restauratiewerken bleven ook nog wat hangers in de mechanische tractuur. Ook dat lijkt nu achter de rug. In de aanloop naar het concert denken we het orgel nog eens helemaal door te stemmen.

Voor een omstandiger verslag van de werkzaamheden aan dit orgel: zie nieuwsbrieven 49 en 50.

De komende tijd zullen we onze aandacht verder richten op Huldenberg en zeker ook op Zavelenborre. Daar heeft de doortocht van de gasleiding en de daarmee gepaard gaande opschudding – bij momenten een ware aardbeving – zijn sporen nagelaten. Niet alleen het gebouw kreeg het flink te verduren, ook het orgel is ongenadig op de proef gesteld. Een generale stemming is nodig. Die combineren we met een grondig onderhoud.

KORT GENOTEERD

De muziekacademies APKO (Overijse-Tervuren-Hoeilaart)  en DE VONK (Oud-Heverlee) krijgen een nieuwe orgelleraar. Michel Goossens gaat met pensioen en zijn orgelklassen worden overgenomen door Philippe Beullens voor APKO en door Denis Roosen voor DE VONK. Veel orgelplezier aan leraars én leerlingen!

En laat het geweten zijn: naast zowat alle andere instrumenten kun je in de muziekacademie terecht om het orgel te leren bespelen. Als jongere of als volwassene, je kunt zoals voor elk instrument “van nul” beginnen. De eerste weken van september kan nog worden ingeschreven. Als oefeninstrument thuis is een piano zeer geschikt. En in de Druivenstreek zijn ook orgels waarop kan geoefend worden. Contacteer ons!

Orgelkring Vilvoorde concerteert op zaterdag 27 oktober om 20.00 u. in de Grote Kerk. Op 22 december om 20.00u. is er het jaarlijks kerstconcert. Meer op www.orgelkringvilvoorde.be.

De drie voorbije concerten, in Eizer, Zavelenborre en Huldenberg, mochten er zijn. Met telkens een mooie opkomst van een aandachtig en tevreden publiek is ons 25ste jaar met verve ingezet. Met dank aan alle spelers en medewerkers, gastvrije pastoors en andere kerkverantwoordelijken!

TOT SLOT

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in het voorjaar. Vragen of reacties, nieuwe leden? Contacteer ons gerust.

Orgelminnende groet,

Orgelkring Druivenstreek vzw
Stokkemstraat 31, 3090 Overijse
Tel: 02 687 77 23

rek. nr.  (IBAN) BE07 7341 5633 0966

e-mail:  info@orgelkringdruivenstreek.be
Mail ons indien u de nieuwsbrief graag per e-mail krijgt.

Recent Posts
Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search