In Nieuwsbrieven

Met het herfstconcert in de Kapel van Zavelenborre kreeg 25 jaar Orgelkring Druivenstreek een waardige en gezellige afsluiter. En met deze 52ste nieuwsbrief gaan we weer onverdroten aan de slag voor een nieuwe jaargang.
Traditioneel in de voorjaarsbrief is de uitnodiging tot het betalen van de ledenbijdrage. Dank trouwens aan wie daar spontaan al aan dacht! Natuurlijk zijn er nog andere stappen richting ideale orgelwereld te melden, maar eerst presenteren we u onze concertagenda 2019. Daarmee komen we weer in de uithoeken van de Druivenstreek – als er maar een orgel staat. En we beginnen in  Ottenburg.

Zaterdag 23 maart om 20.00 u.

Orgelconcert in de Sint-Niklaaskerk te Ottenburg
Kerkstraat 1, 3040 Huldenberg

Annelynn Ballieu en Michel Goossens, orgel
Johan Huvenne, orgel & klavecimbel

De vierde keer al zullen we in de stemmige kerk van Ottenburg te gast zijn aan het gerestaureerde Smetsorgel. Voor Johan Huvenne is het zijn vaste stek. Hij brengt voor de gelegenheid zijn klavecimbel mee. Zo zorgt hij voor een contrasterende kleur in het repertoire dat aansluit bij het barokorgeltje. Met componisten als Frescobaldi, Froberger, Sweelinck, Couperin, Rameau, Daquin, Haendel en Bach op het programma,  zijn de voornaamste  nationaliteiten en stromingen van vroeg- tot laatbarok stevig vertegenwoordigd. Dat alles wordt aangevuld met de gastvrijheid van de kerkraad die ons van vorige gelegenheden bekend is. Alles is er om er een fijne avond van te maken. Welkom! En zoals steeds: toegang gratis.

Zaterdag 15 juni om 20.00 u.

Orgelconcert in de Sint-Jan Evangelistkerk te Tervuren
Kerkstraat , 3080 Tervuren

Michel Goossens en Wouter Verheyden, orgel

Ons tweede voorjaarsconcert blijft in barokke sferen. Met zijn 2 manualen en pedaal nodigt het barokorgel (Jos Moors, 2004) uit om te putten uit de ‘grotere’ werken.  Wat we met veel plezier zullen doen, en Bach zal niet ontbreken. Maar we willen ook andere, minder gekende maar schitterende muziek serveren.  Zoals bijvoorbeeld die van Matthias Weckmann. Het wordt mooi. Wees welkom!

Om tijdig uw agenda te bereiken, zetten we de najaarsconcerten ook al in een kadertje.

Zaterdag 28 september om 20.00 u.
Orgelconcert in de Kapel van Keyhof
Stroobantsstraat 75, 3040 Huldenberg

Zaterdag 2 november om 20.00 u.
Orgelconcert in de Kapel van Zavelenborre
Frans Verbeekstraat 158 B, 3090 Overijse

Het concert in Keyhof zet in de eerste plaats het kloosterorgel (Stevens-Vermeersch, 1890) in de kijker, maar ook de fraaie kloosterkapel is als kader mooi meegenomen.
Voor het herfstconcert vallen we traditioneel terug op onze ‘werkplaats’ Zavelenborre waar we een allround orgel en al het nodige bij de hand hebben om het jaar te beklinken. Meer erover in volgende nieuwsbrief!

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 

De jaarlijkse algemene vergadering vond plaats op 14 februari, als eerste vergadering van het jaar. Formeel is het een belangrijke pijler voor de werking van onze vzw, maar minder interessant als lectuur voor een nieuwsbrief. Het verslag staat te lezen op de website.

De concertagenda van het voorbije werkjaar stond in het teken van 25 jaar Orgelkring en focuste op  instrumenten waarvan het bestaan of de speelvaardigheid op een of andere manier als eigen realisatie kunnen worden gezien. Met de agenda 2019 gaan we weer op toer naar het andere moois in de regio.

Verder geven de nieuwsbrieven beeld van de activiteiten.

De jaarrekening is voor leden ter inzage beschikbaar op eenvoudige vraag. Inkomsten komen voornamelijk uit lidgelden, de vrije bijdragen bij concerten en de verhuurinkomst van ons Verschuerenorgel in Sint-Joris-Weert. Met wat we sparen hopen we te kunnen inspelen op komende kansen voor het plaatselijk orgelpatrimonium.

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 

Met uw lidmaatschap steunt ons u ons niet enkel financieel, maar maakt u ons tot vereniging!
Sinds onze oprichting zijn de tarieven quasi dezelfde: 8 euro voor gewoon, 13 euro voor steunend lidmaatschap. Erelid vanaf 25 euro.
Het jaarlijks lidgeld kan gestort worden, al dan niet met bijgevoegd overschrijvingsformulier, op rekeningnummer BE07 7341 5633 0966. Dank!

Dank ook aan wie al spontaan de bijdrage stortte. En aan wie we na het novemberconcert als lid mochten verwelkomen: uiteraard is de bijdrage voor 2019 daarmee voldaan.

ORGELS IN PROGRESS 

In Zavelenborre raakte in de aanloop naar het herfstconcert de tweede zwelkast van het orgel eindelijk aangesloten. Nadien werd ook een blaasbalg in dit gedeelte van het orgel vervangen door een groter type mét rolgordijn (beide onderdelen afkomstig uit de voormalige Sint-Jozefskerk te Vilvoorde). Tegelijk hebben we de tremulant hersteld en op de nieuwe blaasbalg aangesloten.  De uitgenomen blaasbalg krijgt aan de hoeken nieuw leer en zal dan dienen om de prestantpijpen van het vrij pedaal een soepeler windtoevoer te geven.

Het computerprogramma voor de registercombinaties kreeg een voetbediening. De voorlopige opstelling moet wel nog een functionele uitwerking krijgen.

Er zijn nog (heel wat) andere plannen voor dit orgel, maar er is ook het project in Huldenberg, dat de komende tijd weer de nodige aandacht zal krijgen: vervolledigen van het hoofdwerk (montre 8, trompet 8), tremulant, kast …

KORT GENOTEERD 

In Overijse vindt op woensdag 29 mei om 14.00 u. het examen orgel van APKO plaats in de Kapel van Zavelenborre.  Dit in samenwerking met de koperklassen. Meer info op  www.apko.be.

De orgelklas van academie De Vonk van Oud-Heverlee treedt op tijdens een concert oude muziek dat plaatsvindt op 26 april. Meer info op www.academiedevonk.be.

Orgelkring Vilvoorde organiseert een passieconcert op 24 maart om 15.00u. Dit in de Gasthuiskapel in de Vlaanderenstraat. Het koor Cantima staat o.l.v. Michel Grillet. Het Stevensorgel wordt bespeeld door Peter De Waele, Michel Goossens en Michel Grillet. Op zondag 30 juni om 17.00 u. bespeelt de orgelkring het Davidt-orgel van de Sint-Antoniuskerk te Houtem. Meer info op www.orgelkringvilvoorde.be. 

TOT SLOT

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen na de zomervakantie. Krijgt u hem liever per e-mail of per post? Laat het ons weten. Dank om hem door te sturen aan mogelijke geïnteresseerden.

Vragen of reacties, helpende handen … contacteer ons gerust.

Orgelminnende groet

Orgelkring Druivenstreek vzw
Stokkemstraat 31, 3090 Overijse
Tel: 02 687 77 23

rek. nr.  (IBAN) BE07 7341 5633 0966
e-mail:  info@orgelkringdruivenstreek.be
website: www.orgelkringdruivenstreek.be

 

Recent Posts
Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search