In Nieuwsbrieven

Lees de 54ste nieuwsbrief van Orgelkring Druivenstreek

Overijse, 20 februari 2020

Beste lezer

Een nieuw decennium is ingezet. Met Trump and circumstances en andere valse noten die  aanleiding kunnen geven tot enige wankelmoedigheid. Maar gelukkig is daar onze nieuwsbrief, met concertkalender 2020, met ander orgelnieuws én met de uitnodiging tot betalen van het lidgeld.  Wij blijven toonvast in onze betrachting de orgels van de Druivenstreek te laten klinken: welkom op de komende concerten!

Zaterdag 14 maart om 20.00 u.

Orgelconcert in de Sint-Niklaaskerk te Ottenburg – AFGELAST
Kerkstraat 1, 3040 Huldenberg

Annelynn Ballieu, Johan Huvenne en Wouter Verheyden, orgel
Dina Verheyden, sopraan

De Sint-Niklaaskerk van Ottenburg is bijzonder uitnodigend als locatie voor een orgelconcert.

Het gerestaureerde  barokorgel is in vele opzichten een aantrekkelijk instrument. Het heeft dan wel ‘slechts één’ manuaal, toch kan de organist middels de ‘gedeelde’ lade het zo organiseren dat het er twee lijken, met voor elke hand een eigen  kleur.

De ongelijkzwevende stemming maakt dat oude muziek er op karakteristieke wijze kan klinken. En het kan zowel intiem zingend als uitbundig uit de hoek komen.

Organisten Annelynn Ballieu, Johan Huvenne en Wouter Verheyden zullen een en ander met veel plezier laten horen. Bach, Couperin, Haendel, Reger, Rossi … zoeken nog de juiste  plaats in het programma.
Sopraan Dina Verheyden zet de vocale kers op de taart in samenspel met broer Wouter aan het orgel. 

Het wordt een fijn avondje muziek, gevolgd door een gezellig achterafje dankzij de zeer gewaardeerde gastvrijheid van de Kerkraad. 
Zoals gebruikelijk is de toegang gratis.


Zaterdag 13 juni om 20.00 u.
Orgelconcert in de Sint-Jan Evangelistkerk te Tervuren
Kerkstraat, 3080 Tervuren
Michel Goossens en Wouter Verheyden, orgel

Zoals vorig jaar gaan we voor ons tweede concert naar Tervuren. En uiteraard spelen we daar barokmuziek, in overeenstemming met de aard van het instrument dat  Jos Moors in 2004 bouwde. Met zijn twee manualen en pedaal staat het open voor zowat alle genres en vormen van die periode. Een wereld van verscheidenheid en kleur, die we gretig  exploreren!

We deden ons best om kermissen en omleidingen te ontlopen. Hopelijk deze keer met succes!     

We zetten ook de najaarsconcerten in de kijker, zodat ze tijdig de weg naar uw agenda vinden.

Zaterdag 19 september om 20.00 u.
Orgelconcert in de O.L. Vrouwekerk Huldenberg

Zaterdag 7 november om 20.00 u.
Orgelconcert in de Kapel van Zavelenborre
Frans Verbeekstraat 158 B, 3090 Overijse

In Huldenberg zullen tegen die tijd heel wat vorderingen te noteren vallen.  

Met het herfstconcert in Zavelenborre sluiten we het jaar af. Zoals we dat gewoon zijn: met klank en drank. In die volgorde en in gezonde dosering.

Meer erover in volgende nieuwsbrief!

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering vond plaats op 13 februari, als eerste vergadering van het jaar. Formeel is het een belangrijke pijler voor de werking van onze vzw. We nemen dat ernstig en leggen ook elk jaar de nodige documenten neer bij de Rechtbank van Koophandel. Het verslag staat te lezen op de website.

De vergadering blikte terug op een werkjaar met fijne concerten die ook flink wat belangstelling kregen. Verder geven de nieuwsbrieven een beeld van de activiteiten.

De jaarrekening is voor leden ter inzage beschikbaar op eenvoudige vraag. Inkomsten komen voornamelijk uit lidgelden, de vrije bijdragen bij concerten en de verhuurinkomst van ons Verschuerenorgel in Sint-Joris-Weert. Dankzij de onbezoldigde inbreng van al onze spelers en betrokkenen, kunnen we bouwen aan een spaarpot. Daarmee hopen we te kunnen inspelen op toekomstige kansen voor het plaatselijk orgelpatrimonium.

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP

Met uw lidmaatschap steunt u ons niet enkel financieel, u maakt ons tot vereniging! Sinds onze oprichting zijn de tarieven quasi dezelfde: 8 euro voor gewoon, 13 euro voor steunend lidmaatschap. Erelid vanaf 25 euro. Dank aan wie al spontaan de bijdrage stortte!

We geven geen overschrijvingsformulieren meer, maar hier alle gegevens op een rijtje:

BE07 7341 5633 0966                                    8 euro, 13 euro, 25 euro

Orgelkring Druivenstreek
Stokkemstraat 31
3090 Overijse

Mededeling: lidgeld 2020

ORGELS IN PROGRESS

In Zavelenborre

was een aantal membranen van het hoofdwerk aan vervanging toe.

Verder kregen de prestanten van het vrij pedaal (octaafbas 8 en koraalbas 4) opnieuw hun eigen blaasbalg en eigen winddruk. Dit als vervolg op de werkzaamheden aan de windvoorziening van III en IV (zie nieuwsbrief 52). Met gunstig gevolg voor de aanspraak en stabiliteit van de toon.

Ook de elektronische registersturing die het intussen al bijna 10 jaar prima doet, kreeg de voorbije weken nog een flinke update.

In Huldenberg,

is de aansturing van de Montre 8 gerealiseerd. De 30 laagste pijpen zijn nu zowel vanuit het pedaal (octaafbas 8) als van op het hoofdwerk bespeelbaar. Hiervoor was een uitbreiding van de elektrische inrichting nodig.

Een nieuwe ledlamp boven de speeltafel heeft het leescomfort van de organisten aanzienlijk verhoogd.

Omdat de mensurering  niet klopte werd in het tweede octaaf van de bourdon 16 een achttal pijpen een halve toon naar boven opgeschoven. We hadden van dezelfde makelij nog een aansluitende kleinere pijp in voorraad.  Meteen kregen die pijpen ook nieuwe, passende pijpvoeten. Nu sluit alles organisch aan – auditief en visueel.

De voorbije weken is nog stevig gewerkt aan de windlades van zowel hoofdwerk als reciet én  ook aan de bijlade waarop voormelde bourdon 16 pijpen staan. Dit om allerlei bij- en doorspraak (pijpen die ongevraagd een beetje neuriën op lekkende wind) weg te werken.

Het aanhouden van een constante temperatuur in het kerkgebouw heeft voor het orgel zowel voor- als nadelen. Voor de stabiliteit van de stemming is het zonder meer perfect. Maar de  bijhorende droogte heeft invloed op het hout en het afdichtingsleer. Het maakt dat gaandeweg steeds meer mankementen opduiken en dat we op de duur alle registercancellen zullen moeten openmaken en van nieuwe afdichting voorzien. Daarbij vormen vastgeroeste vijzen telkens weer de moeilijkst te nemen hindernis. Maar we klaren de klus: we zitten al ruim over de helft en daarna zijn we “gerust”.   

De bijlade met het onderste octaaf van de montre 8, nu helemaal achter in het orgel, lekt ook. Maar hiervoor voorzien we een nieuwe lade én andere pijpen. We hopen hiervoor gerecupereerde pijpen te kunnen gebruiken uit het orgel van de voormalige kerk van “Kassei” te Vilvoorde. Die komen in een front buiten de orgelkast te staan, wat meteen zorgt voor enige (staan-) ruimte binnen in het orgel om te stemmen.

Om de toegang voor het stemmen in het reciet te vergemakkelijken en omdat ze op sommige plaatsen klemden, hebben we de draaiende panelen van de zwelkast gedemonteerd. Ook hier hadden de vijzen gedurende meer dan 100 jaar de kans genomen om één te worden met het hout zodat ze niet anders konden dan erin afbreken. In de komende weken krijgt alles weer zijn plaats.

KORT GENOTEERD

Als afsluiter van de erfgoeddag zal op zondag 26 april om 17.15 u. in de kerk van Huldenberg een korte rondleiding doorheen de schilderijencollectie plaatsvinden, verzorgd door de heemkundige kring, met aansluitend een orgelbespeling door Michel Goossens om 18.00 u. Einde om 18:30.

Orgelkring Vilvoorde concerteert op zaterdag 28 maart om 20.00 u. in de Grote Kerk op het Heldenplein. Daarbij zal ook het Aerts & Castrelorgel, als nieuwe aanwinst gedemonstreerd worden. Dat orgel is afkomstig uit het Oude klooster van Maleizen waar het plaats maakt voor het Schijvenorgel (19de eeuw) uit de thans gesloten kerk van Bosvoorde.

Op zaterdag 16 mei om 20.00 u. bespeelt de Vilvoordse orgelkring het orgel van de Sint-Martinuskerk in Peutie. Meer info op www.orgelkringvilvoorde.be.

In de muziekacademies zal een schooljaar van artistieke bedrijvigheid worden afgesloten met de gebruikelijke toonmomenten.

In Overijse vindt op woensdag 18 mei om 18.00 u. het examen orgel van APKO plaats in de Kapel van Zavelenborre.  Dit in samenwerking met de koperklas. Meer info op  www.apko.be.

De orgelklas van academie De Vonk van Oud-Heverlee heeft haar toonmoment op vrijdag 5 juni. Meer info op www.academiedevonk.be.

TOT SLOT

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen na de zomervakantie. Krijgt u hem liever per e-mail of per post? Laat het ons weten. Dank om hem door te sturen aan mogelijke geïnteresseerden.

Vragen of reacties, helpende handen … contacteer ons gerust.

Muzikale groet

Orgelkring Druivenstreek vzw
Stokkemstraat 31, 3090 Overijse
Tel: 02 687 77 23

rek. nr.  (IBAN) BE07 7341 5633 0966      
e-mail:  info@orgelkringdruivenstreek.be
website: www.orgelkringdruivenstreek.be

Recent Posts
Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search