In Nieuwsbrieven

Op 25 maart 1993 verscheen Orgelkring Druivenstreek als nieuw opgerichte vzw in het staatsblad. Dertig jaar en zestig nieuwsbrieven later is er heel wat om op terug te blikken.  De orgelkring heeft voor het orgelpatrimonium en de orgelcultuur in de druivenstreek markant verschil gemaakt. Dat zeggen we overtuigd en met enige trots. Maar vooral kijken we vooruit: met meer en betere orgels dan voorheen is het zaak om ze als volwaardig concertinstrument op de agenda te zetten. Ziehier onze concertkalender 2023!

30 JAAR ORGELKRING DRUIVENSTREEK  
Zondag 7 mei om 16.00 u.
Sint-Clemenskerk Hoeilaart
Michel Goossens en Véronique Rubens

Zaterdag 24 juni om 20.00 u.
Sint-Bernarduskerk Tombeek (Overijse)
Kerkstraat 1, 3090 Overijse
Annelynn Ballieu en Michel Goossens  

Zaterdag 23 september om 20.00 u.
O.L.Vrouwekerk Huldenberg  

Zaterdag 4 november om 20.00 u.
Kapel van Zavelenborre  

HOEILAART. 30 jaar geleden, op 2 april 1993, organiseerden we daar ons  allereerste concert. Met ‘Druivenstreek’ in onze naam kwamen we wellicht als vanzelf terecht op de plaats die, zij het met minder serres dan voorheen, nog steeds de connotatie ‘Glazen Dorp’ krijgt. Nadien waren we herhaaldelijk in Hoeilaart te gast, maar intussen is dat toch al 10 jaar geleden, van 22 april 2012. Mooi dus dat we daar nu opnieuw kunnen aanknopen.

En, toeval of niet, telkens is daar de figuur van Jaak Nicolaas Lemmens die zichzelf op het programma lijkt te zetten: telkens valt er met hem wel iets te vieren.  

Vorige keer was er de 150 jaar van zijn ‘École d’Orgue’, dit jaar is het de 200ste verjaardag van de man zelf.

Lemmens, een Kempenaar geboren in Zoerle-Parwijs, was leraar orgel aan het conservatorium te Brussel, vanwaar hij letterlijk school maakte. Daarnaast concerteerde hij ook in het buitenland, met name in Frankrijk, waar zijn Bachvertolkingen erg in de smaak vielen. Widor en Guilmant kwamen bij hem les volgen en hij onderhield ook nauwe contacten met Aristide Cavaillé-Coll, de grote vernieuwer in de orgelbouw. Hij speelde kortom een niet te onderschatten rol in de ontwikkeling van de Franse symfonische orgelschool. Op vraag van de Belgische bisschoppen richtte hij in 1879 een school voor kerkmuziek op, die later uitgroeide tot het Lemmensituut (nu ‘Luca School of Arts’).

Lemmens en het Hoeilaartse orgel kunnen het goed met mekaar vinden: het instrument dat Emile Kerckhoff in 1890 voor de toen splinternieuwe Sint-Clemenskerk bouwde, spiegelt zich volop aan het romantisch klankidioom van Lemmens en de zijnen. 

In één aspect is het echter een stuk moderner: terwijl de windlades nog klassieke sleeplades zijn met ook mechanische registertractuur, is de speeltractuur (de verbinding van de toetsen naar de windlades) volledig pneumatisch.

Of dit nu gelukkig is of niet, in ieder geval is het een vroege toepassing van dit type tractuur  in een bovendien opmerkelijke uitvoering: het buizenstelsel dat speeltafel en windlades verbindt, is aangelegd naar de geplogenheden van een mechanische tractuur.   

Met 19 spelen (waarvan 5 tongwerken), aangestuurd via 22 registers, is het Kerckhofforgel in druivenstreekse context zeker geen klein orgel en qua klank en verscheidenheid weet het absoluut te bekoren. Helemaal uniek voor de regio is het ‘doorslaande tongwerk’ clarinet 8′, één van de twee tongwerken op het reciet.

Mooie muziek, van Lemmens, maar zeker ook van zijn illustere collega’s romantici – we denken onder meer aan Brahms en Vierne! – een mooi orgel en een zondagnamiddag in mei: alles is er om onze 30ste lente binnen te halen.

Hartelijk welkom! En zoals steeds bij de orgelkring: vrije toegang. 

TOMBEEK. Ons laatste concert daar was op 11 juni 2016. Ook dat is eigenlijk veel te lang geleden. Want het Smetsorgel verdient echt wel beter dan de vergetelheid waardoor het bedreigd wordt. Als enig historisch barokorgel op Overijses grondgebied – het orgel is trouwens ouder dan de kerk zelf – maar ook gewoon omdat het een mooi en karaktervol instrument is. Bij de inspeling na de restauratie door Jos Moors in 2005 zat de kerk goed gevuld. Dikwijls gaat het zo: een restauratie, een inspeling met bloem en krans en daarna niets meer. Ook in Tombeek bleek het nadien moeilijk om volk bijeen krijgen voor een orgelconcert, ondanks  inspanningen allerlei. Mogelijk werkte dat een tikkeltje ontmoedigend.

Maar kom, we wagen het erop en doen onze stinkende best om de te lange afzijdigheid goed te maken. We zorgen voor een leuk programma, lichtvoetig en vurig, zoals het orgel zelf. Een achterafje met een glas in de avondzon maakt het compleet.  

Laat het geweten zijn. Hartelijk welkom!

ANDERE CONCERTEN IN 2023

Met de najaarsconcerten in Huldenberg en in Zavelenborre spelen we helemaal ‘thuis’ op twee eigenhandige realisaties. Twee veelzijdige en accurate instrumenten zijn het geworden, die als zogenaamd compromistype openstaan op een breed repertoire en die tegen die tijd zeker nog zullen geëvolueerd zijn. Meer daarover in volgende nieuwsbrief.

HERNIEUWING LIDGELD

Zoals altijd wordt u in de eerste brief van het jaar vriendelijk uitgenodigd de ledenbijdrage te storten. Met 8 euro schrijft u zich in als lid. Voor 13 euro bent u steunend en vanaf 25 euro erelid (over te schrijven op BE07 7341 5633 0966) Die categorieën hebben we 30 jaar geleden van ergens overgenomen. Intussen zijn ze traditie, we laten dat zo. Evenals de bijdragen zelf, die al drie decennia dezelfde bleven. We tellen u graag als lid want zonder leden zijn we geen vereniging, zo zien wij dat en daarom houden we het graag laagdrempelig. Niettemin dank aan wie op eigen initiatief indexaties toepaste. Uiteraard mag dat en zijn we daar blij mee! Dank aan wie zijn lidgeld al spontaan stortte.

Welk voordeel levert het lidmaatschap? De toegang tot concerten is gratis, de nieuwsbrief wordt gestuurd aan iedereen die het wenst en staat ook te lezen op de website… Niets dus? Waarom dan lid worden? In tijden van voor-wat-hoort-wat moet het soms uitgelegd worden, maar onze leden wisten en weten waarom: de orgels in de regio (bij uitstek instrumenten van de gemeenschap) worden bespeeld en met zorg en aandacht omringd door een vereniging die daar werk van maakt, met raad en daad een helpende hand biedt aan kerk- en andere besturen, mogelijkheden creëert voor liturgie, voor studie en onderwijs,… Niet niets dus, dankzij de steun van die leden, al 30 jaar!

RECLAME

We hebben een website, een facebookpagina waarop we onze activiteiten aankondigen, er is deze nieuwsbrief …
Het helpt ook als iedereen meehelpt. Dank dus, om te delen, te liken, door te sturen …

OOK GENOTEERD

Postcorona. Zo mogen we de afwikkeling van onze concertagenda 2022 wel noemen. Met concerten in Ottenburg, Tervuren, Huldenberg en Zavelenborre, zonder te worden verstoord door lockdowns en zelfs met een drankje in de hand, hebben we alle virusperikelen achter ons kunnen laten. Hoe fijn is dat! Elk concert is een feest!

Het verslag van de Algemene Vergadering van de vzw staat te lezen op de website. De bestuursploeg (bestuurders en raadgevers) vergadert in principe elke tweede donderdag van de pare maanden.

In Sint-Agatha-Rode wordt het probleem van de versteviging van het doksaal bestudeerd. Het was ook te zien op de regionale televisie. Hopelijk gaat het nu snel en vindt het Smetsorgel de solide basis die nodig is voor de wederopbouw waarop het (ingepakt in kisten in de kerk) zit te wachten.

Het orgel van Zavelenborre kreeg in aanloop naar vorig concert toch nog een quasi generale stemming. Dat was mogelijk dankzij de vrij hoge temperaturen van het najaar waardoor we gedurende langere tijd beschikten over een stabiele temperatuur (zonder verwarming) die de normale gebruikstemperatuur (met verwarming) benadert. Ook aan de intonatie van enkele tongwerkpijpen (hobo 8′) werd gewerkt.

Zoals al gemeld in vorige brief zijn we ook de vervanging van de contactbakken aan het voorbereiden.

Orgelkring Vilvoorde concerteert op zondag 2 juli om 17.00 u. op het historische Davitorgel van de Sint-Antonius-Abtkerk in Houtem.

Meer info op www.orgelkringvilvoorde.be

De orgelklas van APKO nodigt uit.

Onder leiding van hun leraar Philippe Beullens zullen de leerlingen demonstreren wat er in de orgelklas groeit en bloeit. En dat is heel wat! Hartelijk welkom in de Kapel van Zavelenborre op zaterdag 11 maart om 15.00 u. en op zaterdag 24 juni om 17.00 u.

30 jaar Orgelkring Druivenstreek.

In volgende nieuwsbrief en bij het november (‘slot’-) concert in Zavelenborre zullen we wat uitgebreider terugblikken op wat in de voorbije orgelkringdecennia heeft geleefd en is tot stand gebracht.

Huisorgel te koop.
Een van onze leden verkoopt een huisorgel. Het is een instrument van de fa. Delmotte, met 2 manualen en pedaal, en met volgende dispositie:

man. I: bourdon 16, bourdon 8, Quintaton 8, Fluit 4, Doublette 2, Tertiaan II
man.II: Bourdon 8, Fluit 4, Fluit 2, Piccolo 1, Nasard 2 2/3, Regaal 8, (nog plaats vrij voor 3 kleine spelen)
Ped. : Bourdon 16, Bas 8, Fluit 4.
Koppelingen en Tutti

Afmetingen: hoogte 2,38m, breedte 2,25m, diepte 1,45m.

Bezichtigen en bespelen na afspraak: 02 771 69 34.
E-mail: jacqueline.leyman@telenet.be

TOT SLOT

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in september. Krijgt u hem liever per e-mail of per post? Laat het ons weten. Dank om de brief door te sturen aan mogelijke geïnteresseerden.

Vragen of reacties … contacteer ons gerust.

Muzikale groet!
Orgelkring Druivenstreek vzw
Stokkemstraat 31, 3090 Overijse
Tel: 02 687 77 23
rek. nr.  (IBAN) BE07 7341 5633 0966        
e-mail:  info@orgelkringdruivenstreek.be

Recent Posts
Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search