In Nieuwsbrieven

DRIEËNVEERTIGSTE NIEUWSBRIEF VAN ORGELKRING DRUIVENSTREEK

Overijse, 28 augustus 2014

Beste lezer,

Na de zomervakantie hebben we gewoonlijk wat te vertellen. Ook nu, en we doen dat zo meteen. Maar allereerst willen we u doen uitzien naar onze komende concerten.

Zaterdag 13 september om 20 u.

BACHCONCERT

in de Sint-Jan-Evangelistkerk van Tervuren

met Annelynn Ballieu, Michel Goossens, Anna Rusakova en Wouter Verheyden
Een Bachconcert. Zo was het ook vorig jaar in Tervuren. En het genoot bijval. Vandaar. Vier organisten spelen deze keer een selectie uit éénzelfde bundel waarin het getal 3 een belangrijke rol speelt. “Dritter Teil der Clavier Übung” zet in met een groots preludium. Er staan drie mollen aan de sleutel en er komen drie thema’s aan bod. Dat Bach op het titelblad de term catechismus laat vallen, brengt meteen de gedachte aan “drievuldigheid” mee. De bundel en dus ook ons concert, besluit met een “trippelfuga” – alweer drie thema’s dus, die dan ook nog eens samen optreden: een grandioos bouwwerk om een hele muziekwereld te omlijsten die gaat van koraalvoorspelen in allerlei gedaantes tot een vrolijk duetto… Dat alles om het gemoed van “Kennern und Liebhabern” te verkwikken. We geven meteen heel het programma mee:
Preludium, BWV 552
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr, BWV 676,
Diess sind die heil’gen zehen Geboth, BWV 678, 679
Wir glauben all’ an einen Gott, BWV 680, 681
Vater unser im Himmelreich, BWV 683
Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 684
Duetto, BWV 804
Fuga, BWV 552

Hartelijk welkom dus in het mooie kader van de Sint-Janskerk met het barokorgel van Jos Moors dat inmiddels al zijn tiende verjaardag viert!

Zaterdag 8 november om 20 u.

ORGELCONCERT IN DE KAPEL VAN ZAVELENBORRE
(Frans Verbeekstraat, 158 B, Overijse)

Michel Goossens en Wouter Verheyden, orgel
Soetkin Pirquin, piano

Vorig jaar zochten we het in sterke contrasten: Buxtehude en Widor. Dit jaar houden we het, met muziek uit de Franse romantiek, o.a. César Franck en een selectie uit de 1ste symfonie van Louis Vierne, vooral bij symfonische orgelmuziek. Als alles goed gaat, zal het orgel ook weer wat vooruit gegaan zijn en kunnen we tegen die tijd de zwelkast van III en IV vanaf de speeltafel bedienen, wat voor de uitvoering van deze muziek een meerwaarde betekent.

Aan de piano sluit Soetkin aan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Claude Debussy droeg zijn “Berceuse Heroique” op aan de Belgische soldaten!

Bij al onze concerten is de toegang gratis!

Zondag 8 februari om 16.00 u.

CONCERT VAN DE ORGELKLAS

in de Kapel van Zavelenborre
Het programma moet uiteraard nog “groeien” doorheen het komende schooljaar. Maar wie er vorig jaar bij was, zal het beamen: het was zeer de moeite. Het was ook een mooie samenwerking tussen de academies Apko (Overijse-Tervuren-Hoeilaart) en De Vonk (Oud-Heverlee).
Met deze aankondiging zijn we beter dan ooit op tijd: nog voor het schooljaar begonnen is. Hartelijk welkom!

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING

Alle leden van de vzw zijn van harte welkom op de algemene vergadering.
Deze gaat door op donderdag 12 februari 2015 om 20.30 u. op het adres van de zetel: Stokkemstraat 31, 3090 Overijse. Met op de agenda de gebruikelijke punten: overzicht voorbije werkjaar, planning, financieel verslag.

ONZE CONCERTKALENDER 2015

Niet alles ligt vast, maar toch al veel:

– Zondag 1 februari om 16.00 u.: concert van de orgelklas in de Kapel van Zavelenborre (Overijse)
– In maart is er een concert in Ottenburg. Het precieze tijdstip wordt nog overlegd met de Kerkraad. Het wordt waarschijnlijk een zaterdagavond: 14 of 21 maart. We delen het mee bij komende concerten en in de volgende nieuwsbrief (eind februari).
– Zaterdag 18 april om 20.00 u. speelt Anna Rusakova het examenprogramma van haar eerste masterjaar orgel in de Sint-Janskerk van Tervuren.
– Zaterdag 4 juli om 20.00 u.: Sint-Bernarduskerk Tombeek (Overijse).
– Zaterdag 12 september om 20.00 u.: Sint-Martinus Overijse.
– Zaterdag 7 november om 20.00 u.: Kapel Zavelenborre (Overijse)

Na de wissel met Eizer hebben we voor ons begin-van-de-vakantie-concert opnieuw het orgel van Tombeek geprogrammeerd. Hoewel de belangstelling in Eizer veel en veel aanmoedigender was, vinden we dat we Tombeek moeten blijven proberen. In ieder geval zullen we trachten het concert in Tombeek nog wat beter aan te kondigen zodat we ook aan de Tombekenaren zelf iets meer van hun orgel kunnen laten horen dan het ingehouden klankpalet dat bij begrafenissen gehanteerd wordt.

We plannen ook opnieuw een concert in Overijse, Sint-Martinus. Deze keer in september dus. Omdat het dan nog helemaal zonder verwarming kan. Na de vergelijkende ervaring van ons concert (15 maart 2014, met Philippe Beullens, Stijn Hanssens en Anna Rusakova) en het concert van de Australische organisten Kurt Ison en Stacey Yang (5 juli 2014), hebben we geleerd: in Sint-Martinus moeten orgelconcerten buiten de periode waarin verwarmd wordt. Voor het orgel is het verschil enorm!

HET ORGEL VAN OTTENBURG

Het orgel is al een tijdje klaar. Evenals de restauratie van de kerk, die ook vloerverwarming kreeg en een mooi nieuw portaal met toegangsdeuren onder het doksaal. Het orgel is verwant met dat van Tombeek: een eenmanualig instrument met typisch barokke dispositie. Het kreeg een nieuwe windvoorziening met 2 spaanbalgen en ook een nieuw samengesteld register met gedeelde sleep: sesquialtera II bas en sup.
Met de eveneens gedeelde trompet en de cornet zijn er dus heel wat mogelijkheden om “te spelen alsof er twee klavieren zijn”.
We plannen een concert met alles wat erbij hoort in maart 2015!
Het was orgelbouwer Gerard Pels (°1955) die de restauratie uitvoerde. Hij zal er helaas niet meer kunnen bij zijn. Hij overleed plots en veel te jong op 13 april 2014.

ORGELS EN VAKANTIE

Opnieuw zijn we vooral in Huldenberg bezig geweest.
Na het vele voorbereidende werk van vorig jaar (zie nieuwsbrief 41), kreeg het reciet (tweede klavier) nu zijn 28 nieuwgemaakte membraanlatten met membranen in polypel (een duurzame kunststof). Ook de aansturing van de latten kreeg nieuwe membranen. Dat alles met het verhoopte resultaat.
Hierna werd het pijpwerk uitgehaald, gereinigd en waar nodig hersteld.
Afbladderende verfresten werden van de muur verwijderd en de bezetting werd behandeld zodat het pijpwerk geen last meer krijgt van invallend vuil. De afdichting van de zwelkast werd verbeterd.
Bij het terugzetten van het pijpwerk bleken er in het register Salicional 8 problemen te zijn van bij- en doorspraak die hun oorsprong vonden in de windlade. Deze werden ten gronde aangepakt. Omwille van de archiefwaarde hebben we het oude krantenpapier voor de afdichting van de gedekten zoveel mogelijk gelaten.
In de Basson-hautbois was een aantal koppen gecorrodeerd. Deze werden afgeschuurd om te voorkomen dat oxydedeeltjes tussen lepel en tong vallen en de werking van de pijp verstoren. Opmerkelijk in dit register is de bevilting van de lepels in het laagste octaaf. Ook zijn bijna overal de tongen aan de uiteinden met leer verzwaard. De egalisatie van dit tongwerk is evenwel nog voor verbetering vatbaar: werk voor een volgende sessie waarbij ook de stangen van een drietal registerkegels in de registerkast nog zullen vervangen worden. Die zijn net te kort voor een optimaal functioneren. Ook de stemming is voorlopig: het was eigenlijk te warm om echt te stemmen en in een verder stadium moet het orgel helemaal worden gestemd.
De vorig jaar gemaakte blaasbalg doet het goed. De voorheen bedoelde winddruk was niet te achterhalen (door een barst in de reguleerbalg had de regelklep geen effect meer). In ieder geval was die lager dan 60mm bedoeld (de druk van het hoofdwerk). Een (vrij lage) winddruk van ca 53mm lijkt goed uit te komen.
Het orgel heeft zo opnieuw zijn twee klavieren. Volgend jaar werken we verder, maar dit is alvast een flinke stap vooruit om te kunnen spelen en ervaren…

Voor Zavelenborre hebben we het plan om de zwelkast van III en IV (hoofdwerk en reciet van het Vandeloo-gedeelte van het orgel) met elektromagneten te activeren. De bediening zal dan kunnen gebeuren vanaf de speeltafel, zonder geheimzinnige tussenkomst van iemand die daarvoor even tussen de orgelpijpen moet verdwijnen.
We plannen ook om de vier ontbrekende pijpen van het register basson-hautbois 8 voor IV te laten bijmaken in Nederland. Daarover later meer.

KORT GENOTEERD

De muziekacademies gaan in september weer van start. Naast zowat alle andere instrumenten is ook orgel een instrument dat je daar kan leren bespelen, als jongere of als volwassene. De eerste weken van september kan nog worden ingeschreven. Als oefeninstrument thuis is een piano zeer geschikt. En in de Druivenstreek zijn orgels om te oefenen. Contacteer ons gerust!

Orgelkring Vilvoorde concerteert op zondag 5 oktober om 15.30u. in de “Grote” O.L.Vrouwekerk. Met organisten Peter De Waele en Michel Goossens en met Tine Clarysse, saxofoon.
Op 20 december om 20.00u. is er het jaarlijks kerstconcert in de Grote kerk.

In Neerijse is de voorziene uitbreiding met vrij pedaal toegewezen aan Jos Moors. Die zal binnenkort gebeuren tesamen met de verbeteringswerken die nog voorzien zijn (windvoorziening enz..) We kijken ernaar uit!

Het Verschuerenorgel dat wij verhuren aan de kerk van Sint-Agatha-Rode, moet binnenkort een andere locatie krijgen. De Sint-Agathakerk wordt gesloten om te worden gerestaureerd.

TOT SLOT

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in het voorjaar. Vragen of reacties, nieuwe leden? Contacteer ons gerust.

Orgelminnende groet,

Orgelkring Druivenstreek vzw
Stokkemstraat 31, 3090 Overijse
Tel: 02 687 77 23

rek. nr. (IBAN) BE07 7341 5633 0966
e-mail: info@orgelkringdruivenstreek.be
Mail ons indien u de nieuwsbrief graag per e-mail krijgt.
Bekijk ook onze website: www.orgelkringdruivenstreek.be

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search