In Nieuwsbrieven

Beste lezer

U leest het goed. Dit is de 50ste nieuwsbrief. En daarmee zetten we onze 25ste lente in. Al evenveel jaren waren we stevig aan de slag om orgels in de Druivenstreek te laten klinken. We deden dat met concerten tot in de uithoeken van de Druivenstreek.
Met de instrumenten die we in dit feestjaar op de agenda zetten, hebben we bovendien een speciale band. Ze zijn in meerdere betekenissen realisaties van eigen hand. Dat aspect typeert onze werking. Wat ooit begon uit praktische noodzaak werd deel van een visie op “orgelkring”. 25 jaar is een goede gelegenheid om daar wat dieper op in te gaan.

Eveneens in deze eerste brief van het jaar: de uitnodiging tot betaling van het ledengeld. “We” zijn een vzw. Met een raad van bestuur die regelmatig vergadert, maar ook met tientallen leden, gemiddeld 70, die jaarlijks een bijdrage storten. Dat maakt het spreken als “we” terecht. En het verschaft ons de nodige financiële ruggensteun. “We”, dat zijn ook de vrijwilligers, musici en vele anderen, de helpende handen bij verhuis- en andere activiteiten. En “we” doen dat onbezoldigd, gewoon om wat het is. Ook dat is toch een beetje bijzonder.

Er is nog ander orgelnieuws, maar eerst onze voorjaarsconcertagenda 2018:

Zondag 22 april om 16.30 u.
Maria Magdalenakerk te Eizer
(Duisburgse steenweg 169, Overijse)

Michel Goossens, orgel
Maarten Vandenbemden, gitaar

Het orgel van Eizer is een markant wapenfeit in de geschiedenis van de Orgelkring.

Als laatste stadium in een achteruitgang die al een tijdje bezig was, liet de pneumatische tractuur het in 1995 finaal afweten. Onder meer wegens de problematische opstelling en het ontbreken van enig stijlconcept, zagen orgelbouwers weinig heil in een tijdrovend herstel. Gezien de kostprijs was ook de bouw van een nieuw instrument uitgesloten. Dit alles in acht genomen, en in het besef dat het herstel van dit orgel voor Eizer de meest gerieflijke en tegelijk authentieke oplossing betekende, besloten we, op vraag van de Kerkraad, zelf de hand aan de ploeg te slaan.

Zowat 1000 werkuren en 3 zomervakanties later kon het orgel op 8 november 1997 weer ingespeeld worden.
Sindsdien is het orgel elke zondag de betrouwbare en welluidende steun van het Eizerse Sint-Ceciliakoor.

De opstelling bleef behouden, evenals de pneumatische tractuur die vereenvoudigd werd en deels vernieuwd. Het orgel kreeg ook een nieuwe kast en een pijpenfront. Het grootste deel van het pijpwerk, vier van de zes registers, is van barokke signatuur. Het is – zo konden we afleiden uit het krantenpapier dat gebruikt werd als afdichting van de gedekte pijpen – heel wat ouder dan het kerkgebouw en geeft aan het bescheiden instrument een opmerkelijke klankkwaliteit.

Michel Goossens zal er op 22 april alles aan doen om de zowel unieke als enigszins tegenstrijdige kenmerken van het orgel in de verf te zetten met een leuk en gevarieerd programma. Hij wordt geflankeerd door gitarist Maarten Vandenbemden.
Maarten en Michel willen onder meer laten horen hoe Bach, vertrekkend van één werk, twee heel verschillende werelden oproept in een versie voor orgel en een andere voor luit. (BWV 539 – BWV 2001).
Verder zijn alvast een luchtig concerto en enkele vrolijke, Italiaanse stukjes voorzien.

Hartelijk welkom voor een fijne zondagnamiddag!

Zondag 27 mei om 16.00 u.
Kapel van Zavelenborre
(Frans Verbeekstraat 158 B, Overijse)

Anna Rusakova, orgel

Anna Rusakova voegt momenteel aan haar masterdiploma een graduaatsopleiding toe. Het concert dat zij voor ons verzorgt, past in dat kader. Met haar programma, dat naast werk uit verschillende stijlperiodes ook een aantal symfonische orgelwerken op de kaart zet, kan ze terecht in de Kapel van Zavelenborre.

Het orgel daar, nog steeds “work in progress”, is een niet onbelangrijk stuk voorgeschiedenis van de Orgelkring. Die begint al in de jaren 70. Deken Mariën wilde het orgel van het toenmalige Sint-Jozefscollege tweedehands aankopen voor de kapel, op voorwaarde dat het met vrijwilligers kon worden gedemonteerd en weer heropgebouwd.

En zo begon het. Het was ons eerste contact met orgelbouw. Als leerschool, als terrein voor studie en experiment, als onderkomen voor materiaal, werd Zavelenborre een thuisbasis en een logistieke steun voor andere initiatieven in de regio.

Met de toevoeging van het orgel uit de voormalige Guido de Brèskerk te Brussel in 2001, kreeg het orgel alles wat nodig is om ook de grote symfonische orgelwerken aan te kunnen. Iets wat in de streek nog ontbrak en een realisatie waar we trots op zijn. Vandaar dat we ons 25ste jaar ook in Zavelenborre zullen afsluiten met het concert op 3 november. Met receptie en alles wat daarbij hoort. Maar daarover meer in volgende brief.

Intussen hartelijk welkom op het concert van Anna!

Zaterdag 16 juni om 20.00 u.
O.-L.-Vrouwkerk Huldenberg
(Sint-Rochusstraat, Huldenberg)

Annelynn Ballieu en Michel Goossens, orgel
Erik Boeckx, fluit

25 jaar Orgelkring Druivenstreek heeft ook in Huldenberg sporen getrokken.

Zo zetten we herhaaldelijk het Stevens-Vermeerschorgel in de kijker met concerten in de Kapel van Keyhof.
Sinds 2015, na de restauratie door firma Pels, staat Ottenburg regelmatig op onze agenda.
In 1998 was er de aankoop van een nieuw positieforgel (Johan Deblieck, Brussel) voor de Loonbeekse Sint-Antoniuskerk. Met een stevige financiële bijdrage en administratieve steun lagen we aan de basis van dit initiatief.
In de kerk van Sint-Agatha-Rode stond tot aan het begin van de restauratiewerken van het kerkgebouw ons Verschuerenorgel opgesteld.
Recent leverden we de 54 grote pijpen voor de uitbreiding met 2 pedaalregisters van het Loretorgel in Neerijse.
En al 10 jaar zijn we eigenhandig in de weer voor het herstel en de renovatie van het Stevensorgel in de O.-L.-Vrouwkerk. Een werk dat in crescendo vruchten afwerpt. Zo mocht blijken tijdens ons vorige herfstconcert.

Voor het concert op 6 juni brengen we het orgel van Loonbeek naar Huldenberg. Zo kunnen we twee belangrijke realisaties samen opvoeren. Mogelijk zullen we beide orgels ook samen bespelen.

Annelynn Ballieu en Michel Goossens nemen dat deel van het programma voor hun rekening.
Bovendien mogen we rekenen op de voorheen al zeer gesmaakte samenwerking met Erik Boeckx (fluit).

Hartelijk welkom! En zoals steeds: toegang gratis.

Noteer ook al onze najaarsconcerten:

Zaterdag 15 september om 20.00 u.
Sint-Martinuskerk Overijse
(Justus Lipsiusplein 1, Overijse)

Philippe Beullens, Michel Goossens en Wouter Verheyden, orgel
Dina Verheyden, sopraan

Zaterdag 3 november om 20.00 u.
Kapel van Zavelenborre
(Frans Verbeekstraat 158 B, Overijse)

Michel Goossens en Wouter Verheyden, orgel

 

 

Het koororgel voor de Sint-Martinuskerk was ons eerste project, en de aanleiding tot het oprichten van onze vzw in 1993.
In vorige nieuwsbrief berichtten we over de werkzaamheden aan het Merklinorgel.
De restauratie van de speeltafel is intussen een feit en de werken door firma Schumacher zijn na een eerste oplevering afgesloten.
Voor beide orgels hebben we ons bijzonder ingezet. Tegen het concert zullen we een en ander nog verfijnen. Meer daarover in volgende nieuwsbrief.

Met het concert in Zavelenborre willen we onze 25ste verjaardag een passende afsluiter geven. Vuurwerk zal er niet bij zijn. Maar we voorzien nu al enkele spetterende orgelwerken en zullen zeker nog tijd vinden om ook dat orgel in goede conditie te brengen. Save the date! 

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP

We hadden het er al over. Met uw daadwerkelijk lidmaatschap steunt u ons volop én maakt u ons tot vereniging!
Sinds onze oprichting zijn de tarieven quasi dezelfde: 8 euro voor gewoon, 13 euro voor steunend lidmaatschap. Erelid vanaf 25 euro.
Het jaarlijks lidgeld kan gestort worden, al dan niet met bijgevoegd overschrijvingsformulier, op rekeningnummer BE07 7341 5633 0966. Dank!
Dank ook aan wie al spontaan de bijdrage stortte! 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING  

Onze statutaire algemene vergadering ging door op 8 februari 2018 om 20.30 u. op het zeteladres waar we ook elke tweede donderdag van de pare maanden de werkvergaderingen houden.

Samenstelling raad van bestuur:
Ongewijzigd:  Michel Goossens (voorzitter, secretaris), Greet Denayer (penningmeester). Christian Bassem (bestuurder), Marc Clemeur, (bestuurder, afgevaardigde cultuurrraad).
Raadgevers: Annelynn Ballieu, Peter De Waele, Rob De Waele, Johan Huvenne, Wouter Verheyden. 

De nieuwsbrieven 48, 49 en 50 geven een beeld van de activiteiten in 2017 en de planning voor 2018.

De jaarrekening is voor leden ter inzage beschikbaar op eenvoudige vraag. Inkomsten komen voornamelijk uit lidgelden, de vrije bijdragen bij concerten en de verhuurinkomst van ons Verschuerenorgel in Sint-Joris-Weert. We sparen om te kunnen inspelen op komende kansen voor het plaatselijk orgelpatrimonium.

EEN KIJK OP 25 JAAR ORGELKRING

Orgelkring. Orgels in de kring.

We deden “de toer” en brachten zowat alle instrumenten van de regio onder de aandacht, ieder met zijn eigen karakter en (on-)mogelijkheden. Dat blijven we doen.

We willen ons daarbij hoeden voor eenzijdigheid en modieus denken dat zweert bij één stijl of één type tractuur. Groot, klein, barok, romantisch of compromisinstrument, historisch of niet, mechanisch, pneumatisch, elektrisch, allemaal willen we ze inschakelen en waarderen om het orgel en het orgelspel een plaats te geven in de muziekcultuur van de streek. Om die rol te vervullen moeten ze echter meer zijn dan eerbiedwaardige getuigen van een verleden. Fraaie foto’s van indrukwekkende orgelfronten in een historische context zijn meegenomen, maar daarmee zijn het nog geen goed functionerende muziekinstrumenten waarop geëigende literatuur adequaat kan worden uitgevoerd. Vandaar dat we onze orgels uitdrukkelijk willen benaderen als concertinstrument, een rol die hun speelvaardigheid uitdaagt, peilt en – zo hopen we – ook op peil houdt.

Daarbij is het onze ervaring dat voor een paraat instrument de voortdurende aandacht en opvolging van de organisten zelf nodig is. Al zeker wat betreft de eerstelijnszorg, zoals het bijhouden van de stemming van tongwerken.

Meer nog: soms blijken er zaken te zijn die zich niet in een professionele begroting laten vatten en die aangewezen zijn op onberekend herbeginnen tot het werkt.

Orgels moeten het soms echt hebben van dat soort vrijwilligheid. Aanvullend op de evidente rol van de professionele orgelbouwer.

Aan die paraatheid, maar ook aan de verscheidenheid van het orgellandschap hebben we flink bijgedragen. Voor vier nieuwkomers waren we rechtstreeks betrokken: de positieven van Overijse en Loonbeek, ons Verschuerenorgel, het Pelsorgel in Zavelenborre.

Intussen konden we ook gelukkig zijn met een aantal geschenken ons in de schoot geworpen. Zo was er het nieuwe barokorgel (2004) in Tervuren waar organist Rob De Waele de motor toe was. Er waren ook de renovatie in Duisburg, de restauraties in Tombeek, Ottenburg en Neerijse. Niet alle dromen zijn bewaarheid, maar toch.

De orgelkring die we bedoelen is er uiteraard ook een van mensen.

Onze concerten zijn ontmoetingen. Van organisten en van mensen die met orgel bezig zijn of ervan houden. We willen bijeen brengen en afstand mijden. We hanteren een eerder sobere huisstijl en zien meer in zacht licht dan in felle schijnwerpers.

We zoeken ook aansluiting met andere instrumenten en genieten daarvoor de gewaardeerde medewerking van schitterende muzikanten.
We geven kansen en faciliteiten aan wie orgel studeert.

We kijken ook uit naar een nieuw elan voor het orgel. We menen er soms al de eerste tekenen van te zien. Het is een te mooi en te rijk instrument om in de vergetelheid te sukkelen.

Orgels staan natuurlijk vooral in kerken. Dat speelt. En teveel nog wordt het orgel gezien als apparaat voor de begeleiding van kerkzang. Het hoeft dan geen echt goed instrument te zijn en ook de stap naar een apparaat – in letterlijke zin, met klank die uit luidsprekers komt – is in die denkwereld snel gezet.
Tot de ervaring van de organist behoort ook het volgende:  in een kerkdienst is zang voorzien – met orgel uiteraard – met daarnaast ook “muziek”, met cd dus.
Als (live-)muzikant rest je dan de bijbelse contemplatie van wat het betekent “de harp aan de wilgen hangen”.

Maar dat laatste gaan we vooral niet doen. Na 25 jaar is het goed even om te kijken.
Niet alles was top. Er waren ook plannen die op niets uit draaiden. Er was vergeefse moeite. Er waren de dingen der mensen. Maar een verschil hebben we zeker gemaakt. Ten goede. En dat willen we blijven doen. Hopelijk met velen!

ORGELS EN VAKANTIE 

De komende zomervakantie zullen we werk maken van enkele resterende problemen in Sint-Martinus Overijse. De orgelkast en de frontpijpen komen aan de beurt: reinigen, boenen, enz.  Stemwerk hoort er zeker ook bij. Het concert van 15 september moet de kroon op het werk zetten.

Ook Huldenberg blijft op de agenda staan. De elektrificatie moet afgewerkt worden, de trompet moet teruggezet en tot klinken worden gebracht, we hebben plannen voor een orgelfront …

Het stemmen van het koororgel van Sint-Martinus Overijse en het Verschuerenorgel in Sint-Joris-Weert  staat ook nog op ons to do-lijstje.

KORT GENOTEERD

Ter gelegenheid van Openkerkendagen wordt, na de recente restauratiewerken, het Merklinorgel van de Sint-Martinuskerk onder de aandacht gebracht.
Op zaterdag 2 juni om 14.30u. kan het doksaal worden bezocht en zal Philippe Beullens het orgel bespelen.
Evenzo na de hoogmis van 10u. op zondag 3 juni.
Ook op zondagnamiddag om 14.30u. kan het doksaal verkend worden en zal Michel Goossens het orgel bespelen.
Mogelijk sluiten nog meer orgelspelers zich bij deze gelegenheden aan.

Orgelkring Vilvoorde concerteert.

Op zondag 6 mei om 17.00 u. bespelen Peter De Waele en Michel Goossens het Davidtorgel van de Sint-Antoniuskerk te Houtem (Vilvoorde).
Op zondag 1 juli om 17.00 u. bespelen ze het Van de Loo-orgel van de Sint-Martinuskerk in Peutie (Vilvoorde).

In Oud-Heverlee bekronen de leerlingen orgel van academie De Vonk het schooljaar met een concert op vrijdag 18 mei 2018 om 17.00 u. in de franciscanenkerk van Vaalbeek (La Foresta). Iedereen welkom!

Bij Apko (Overijse-Tervuren-Hoeilaart) is het eindexamen orgel op dinsdag 22 mei om 17.00 u. Het klasexamen orgel is gepland op zaterdag 2 juni in de namiddag. Telkens in de Kapel van Zavelenborre, Frans Verbeekstraat 158B te Overijse. Van harte welkom!

Onze website is nog voor heel wat verbetering vatbaar nadat we op een ander systeem zijn overgeschakeld. Maar de aankondiging van activiteiten en andere recente informatie is probleemloos te vinden op www.orgelkringdruivenstreek.be

TOT SLOT

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen na de zomervakantie. Krijgt u hem liever per e-mail of per post? Laat het ons weten. Dank om hem door te sturen aan mogelijke geïnteresseerden.
Vragen of reacties, helpende handen … contacteer ons gerust.

Orgelminnende groet

Orgelkring Druivenstreek vzw
Stokkemstraat 31, 3090 Overijse
Tel: 02 687 77 23

rek. nr.  (IBAN) BE07 7341 5633 0966
e-mail:  info@orgelkringdruivenstreek.be
website: www.orgelkringdruivenstreek.be

Recent Posts
Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search